Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket ber polisen undersöka vrakintrången

Museiverket ber polisen undersöka vrakintrången


Museiverket har beslutat att be polisen att undersöka de olagliga intrången som riktats mot vrak som är fredade av lagen om fornminnen. Dessa intrång har uppenbarligen skett under sommaren 2011. Från vraken har föremål stulits och även vrakens konstruktioner har orsakats skador. Museiverket fick information om intrången av aktiva fritidsdykare som idkar ansvarsfull vrakdykning och vill att vraken ska bevaras även för kommande dykargenerationer.

I Kyrkslätt har det gjorts intrång i vraket av ångfartyget Sandviken. Sandviken var ett ca 35 meter långt fartyg med järnskrov som byggdes i England och registrerades i Sverige. Sandviken sjönk 1876. Fartygets fartygsklocka har stulits från vraket.

I Kyrkslätt har det även gjorts olovligt intrång i det så kallade Järvövraket som kallas Edmund bland dykare. Det är fråga om vraket av ett ca 27 meter långt tvåmastat segelfartyg som förmodligen är ett handelsfartyg från 1800-talet. Brädena som täckte akterhytten på vraket har flyttats åt sidan och hytten har tömts på föremål (flaskor och krukor). Bland masterna som har fallit på vrakets högra sida och delar av riggen har synliga block stulits. Rodret har flyttats från sin plats och däckbalkarna har rasat ihop i lastrummet, uppenbarligen som en följd av vårdslös förankring.

Utanför Borgå på öppna havet finns vraket av ett krigsfartyg från 1700-talet som är ca 36 meter långt. På däcket finns ungefär 30 kanoner på lavetter. Under sommaren har porslinskärl och flaskor stulits. Dessa fanns på havsbottnen bakom aktern bland vrakdelar.

Undervattensfornminnen skyddas av lagen om fornminnen på samma sätt som fornminnen på land skyddas av den. Undervattenskonstruktioner som människan har gjort i forna tider, till exempel farledshinder samt lämningar av broar och bryggor är automatiskt fredade och de får inte röras utan lov. Gamla fartygsvrak är fredade enligt ålder. Ett vrak eller en vrakdel som man kan anta sjönk för minst hundra år sedan jämställs med fasta fornlämningar. Då man hittar en fast fornlämning eller ett föremål som hör till en sådan ska man utan dröjsmål meddela detta till Museiverket.

Rekreationsdykningar till gamla objekt som fredas av lagen om fornminnen tillåts men man får inte skada vraken genom vårdslös förankring eller på annat sätt. Man får inte röra vid vraken eller ändra på helheten. Delar av konstruktionen eller föremål får inte flyttas eller lyftas. Utan konservering håller föremål som lyfts upp från vattnet inte ens länge.

Ytterligare information fås av intendent Maija Matikka, tfn 040 128 6284, maija.matikka@nba.fi och jurist Matleena Haapala, tfn 040 128 6034 , matleena.haapala@nba.fi

Laivakello
Sandvikens stulna fartygsklocka på vrakets däck 2009.
Foto: Jouni Polkko


Kuvat medialle - Pressbilder


Nämä kuvat on tarkoitettu vain tiedotusvälineiden käyttöön. Muu käyttö on kielletty. Klikkaa kuvaa niin saat sen ladattavaksi.

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Sandvikenin anastettu laivakello hylyn kannella.
 Kuva: Jouni Polkko (2009)
Sandvikenin anastettu laivakello hylyn kannella 2009. Kuva: Jouni Polkko
Sandvikens stulna fartygsklocka på vrakets däck 2009. Foto: Jouni Polkko
Takilan osia ja ploki Järvön hylyn luona ennen esineiden 
anastamista.
 Kuva: Stig Gustavsson (2011)
Takilan osia ja ploki Järvön hylyn luona ennen esineiden anastamista. Kuva: Stig Gustavsson 2011
Delar av riggen och blocket vid Järvövraket innan föremålen stals. Foto: Stig Gustavsson 2011
Tykki lavetillaan Porvoon avomerihylyllä.
 Kuva: Jouni Polkko
Tykki lavetillaan Porvoon avomerihylyllä, jolta on viety luvatta pienesineistöä. Kuva: Jouni Polkko
En kanon på lavett från vraket som finns på öppna havet utanför Borgå. Från vraket har små föremål stulits. Foto: Jouni Polkko
Tykki lavetillaan Porvoon avomerihylyllä.
 Kuva: Jouni Polkko

MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 040 128 6041

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket