Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Nedskärningar av anslagen i statens budgetproposition är ett hot mot Museiverkets verksamhet – samarbetsförhandlingar inleds


Museiverket inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. Enligt arbetsgivarens proposition uppgår nedskärningsbehovet till 60 anställda om riksdagen fastställer budgetpropositionen för 2012. Dessutom berör propositionen om samarbetsförhandlingar personalpermitteringar som gäller tills vidare eller för viss tid samt att ändra heltidsanställningar till deltidsanställningar, överlåta fastigheter, stänga museer och lägga ner enheter. Samarbetsförhandlingarna måste inledas på grund av anslagsnedskärningar som innefattas i statens budgetproposition för 2012, stigande fasta kostnader som grundar sig på avtal och personalnedskärningar som förutsätts av statens produktivitetsprogram.

Museiverket beviljades 19,8 miljoner euro för verksamhetsutgifter i budgeten för 2011. I finansministeriets budgetförslag för 2012 föreslogs 22,4 miljoner euro för Museiverkets verksamhetsutgifter. Summan inkluderar de kostnader som orsakas av förflyttningen av Nationalmuseets administration till Senatfastigheter samt andra obligatoriska fasta kostnader som baserar sig på avtal och indexförhöjningar. Regeringens förslag att skära ned 3 miljoner euro av Museiverkets föreslagna budget för 2012 innebär en nedskärning på ungefär 15 procent i jämförelse med budgeten för 2011.

Den föreslagna nedskärningen som gäller Museiverket är så stor att den påverkar ämbetsverkets funktionsförmåga. Om budgetpropositionen fastställs måste besparingarna genomföras under 2012. Eftersom uppsägningar inverkar på kostnaderna först efter uppsägningstiden får man inte endast med dem till stånd de kostnadsnedskärningar som behövs 2012, utan även permitteringar är nödvändiga. Antalet permitteringar och uppsägningar beror helt och hållet på en hurdan budget riksdagen fastställer.

Samarbetsförhandlingarna berör Museiverkets hela personal. Förhandlingarna inleds den 21 november 2011 och de kommer att föras i minst sex veckor. Förhandlingarna pågår i alla fall tills riksdagen har beslutat om budgeten för 2012. Först därefter vet man det exakta antalet nedskärningar som behövs.

Ytterligare information fås av generaldirektör Juhani Kostet, tfn 040 128 6001 och ledande jurist Carolina Ansinn, tfn 040 128 6031.
 

MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 040 128 6041

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket