Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Man ska se upp för stormskador också i fornlämningsområden

Man ska se upp för stormskador också i fornlämningsområden


Stormen på annandag jul fällde träd också i fornlämningsområden på olika håll i Finland, särskilt i de södra och sydvästra delarna av landet.  Museiverket uppmanar människor att undvika områden med stormfällda träd.

Utöver enstaka fornlämningar har också talrika skyltförsedda fornlämningsområden som dessutom är sevärdheter drabbats av stormskador.  Till och med stora träd har fallit på stigar som leder till fornlämningsområden och inom områdena finns också några rotstående träd, s.k. påfällningsträd, som stormen delvis har rivit upp ur marken och som utgör en säkerhetsrisk för dem som rör sig i området. Eftersom terrängen fortfarande är mjuk har vindfällen lyft upp tunga jordmassor med sig. Människor ombeds att undvika sådana områden.

Specialplanerare från Museiverket kartlägger och utreder stormskador särskilt i markerade och vårdade fornlämningsområden. De träd som utgör säkerhetsrisker kommer att röjas så snabbt som möjligt i samarbete med markägare och skogsexperter.

Ytterligare information fås av:
överintendet Anita Hyvärinen, tfn 040 128 6181, anita.hyvarinen@nba.fi
specialplanerare Satu Mikkonen-Hirvonen, tfn 128 6184, satu.mikkonen-hirvonen@nba.fi
specialplanerare Heimo Pajunen, tfn 040 128 6186, heimo.pajunen@nba.fi  
specialplanerare  Olli Soininen, tfn 040 128 6185, olli.soininen@nba.fi

Pressbilder


Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.


Dragsfjärdin NöjisRikalan linnavuori
På stenåldersboplatsen i Nöjis i Dragsfjärd fällde stormen ett tiotal stadiga granar.
Foto: Museiverket / Satu Mikkonen-Hirvonen (V13:2)
Stormskador på stigen som leder till Rikala borgberg i Halikko.
Foto: Museiverket / Satu Mikkonen-Hirvonen (V13:1)


MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 040 128 6041

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket