Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museiverkets samarbetsförhandlingar har avslutats – arbetsplatser för 55 årsverken skärs ned och åtta museer stängs


Museiverkets samarbetsförhandlingar har avslutats. Förhandlingarna måste inledas, eftersom Museiverkets anslag i statsbudgeten för år 2012 skars ned med nästan tre miljoner euro . Museiverket har noggrant gått igenom samtliga utgifter och sökt efter inbesparingsmöjligheter och olika alternativ för att kunna anpassa verksamheten till budgetunderskottet. När samarbetsförhandlingarna avslutades måste Museiverket konstatera att de nödvändiga inbesparingarna inte kan genomföras utan personalnedskärningar. Nedskärningsbehovet är 55 årsverken. Högst 40 personer kommer att sägas upp. Kvarstoden av de nödvändiga minskningarna i årsverken kommer att genomföras på andra sätt. För att minska utgifterna är Museiverket dessutom tvunget att hålla åtta museer stängda.

Lönekostnaderna minskas genom nedskärningar i fråga om visstidsanställda och säsonganställda, frivilliga pensioneringar, deltidspensioneriarng, tjänstledigheter och genom att medarbetarna byter ut sina semesterpenningar mot ledighet samt genom att de femton tjänsterna som för närvarande är lediga inte tillsätts. I år kommer Museiverket dessutom att bli tvunget att permittera personal.

Eftersom de nödvändiga besparingarna ska åstadkommas redan i år och verksamheten permanent ska anpassas till den nya ekonomiska ramen, är Museiverket tvunget att också skära ned personalen genom uppsägningar. Uppsägningarna kommer att beröra högst 40 personer. Beslutet om vilka tjänster som ska avskaffas fattas under februari. Också uppsägningarna kommer att verkställas under februari.

Den enda möjligheten att undvika uppsägningar helt och hållet hade bestått i fortgående och långvariga permitteringar. Eftersom Museiverkets anslag har skurits ned permanent, ska även antalet anställda minskas. Permitteringar är därför inte den rätta lösningen. De skulle innebära varje år återkommande samarbetsförhandlingar och ett ständigt jäsningstillstånd vilket ytterligare skulle försvåra en normal och effektiv verksamhet och dessutom utgöra ett hot mot personalens välmående.

Av de museiobjekt som verkar under Finlands nationalmuseum som ingår i Museiverkets organisation kommer Kotkaniemi, Kustö gård, Paikkari torp, Buckila herrgårdsmuseum och Yli-Laurosela gårdsmuseum att hållas stängda till följd av kostnadsnedskärningen. Frugård är stängd under sommarsäsongen 2012 på grund av reparationsarbeten och också Urajärvi herrgård är fortfarande stängd på grund av en grundlig renovering. Anjala herrgård har stängts redan tidigare på grund av sparåtgärder. Dessutom gör Museiverket av sig med de hyrda lokalerna på Sveaborgsmuseet och med att hålla dem öppna.

Nationalmuseet, Tavastehus slott, Olofsborg, Villnäs slott, Fölisö friluftsmuseum, Urho Kekkonens museum Ekudden, Kulturernas museum, Cygnaei galleri, Hvitträsk och Finlands sjöhistoriska museum kommer att vara öppna.. Öppettiderna för de museer som har öppet har redan justerats. Avsikten är att öppettiderna förTavastehus slott och Olofsborg ska begränsas under vintersäsongen. Med undantag av för Nationalmuseet och Maritimcentret Vellamo som inrymmer Finlands sjöhistoriska museum har man redan tagit i bruk en barnbiljett för museerna och slotten. Också lokalhyrorna har justerats.

För att skära ned utgifter på lång sikt strävar Museiverket dessutom efter att i en så stor utsträckning som möjligt överlåta sina fastigheter till övriga aktörer. Museiverket förfogar över kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i olika delar av landet. Verket har inlett förhandlingar om överlåtelse av fastigheter med flera olika instanser och aktörer och om dessa instansers möjligheter att ta över och driva objekten. Förhandlingar förs med flera olika städer, kommuner, stiftelser och föreningar. 

Anpassningen av verksamheten till det nya ekonomiska läget förutsätter även ändringar i Museiverkets organisation som trädde i kraft i början av maj 2011. Avdelningen för utveckling av museibranschen och dataadministration kommer att avskaffas som avdelning. Avdelningen för arkiv- och informationstjänster tar över dataadministrationsuppgifterna. Utvecklingsuppgifterna inom museibranschen överförs till stödfunktionerna som är underställda generaldirektören. Därtill kommer även andra interna uppgiftsförflyttningar och enhetssammanslagningar att fullföljas. Också uppgifternas innehåll ska justeras.

Uppsägningar utgör en ny och smärtsam erfarenhet för Museiverket. De uppsagda kommer att få all möjlig hjälp som stöd vid en återsysselsättning. De kan anlita bland annat det lagstadgade omställningsskyddet och söka nya uppgifter inom statskoncernen med hjälp av en tjänstearrangemangsfunktion. Också enheten personaltjänster vid Statskontoret stöder de uppsagda i förändringen.

Uppsägningarna inom Museiverket och stängningen av museer för också med sigbetydande indirekta verkningar. När sommarmuseerna inte längre anställer säsongarbetare, minskar också antalet sommararbetsplatser för studerande. Slutresultatet av samarbetsförhandlingarna inverkar också avsevärt på Museiverkets möjligheter att anställa personer med sysselsättningsmedel. Normalt har över hundra praktikanter och anställda som avlönas med sysselsättningsmedel varje år arbetat vid Museiverket med bland annat vården av fornlämningar.

Ytterligare information om resultaten av Museiverkets samarbetsförhandlingar ger generaldirektör Juhani Kostet, tfn 040 128 6001, juhani.kostet@nba.fi, ledande jurist Carolina Ansinn, tfn 040 128 6031, carolina.ansinn@nba.fi och förvaltningschef Pirjo Hamari, tfn 040 128 6005, pirjo.hamari@nba.fi


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket