Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Finlands nationalmuseum samlar in uppgifter om vilka motionsanläggningar som är viktiga för finländare

Finlands nationalmuseum samlar in uppgifter om vilka motionsanläggningar som är viktiga för finländare


Nationalmuseet har gett ut en enkät för att samla in uppgifter om vilka motionsmiljöer som, oavsett gren, är viktiga och betydelsefulla för finländare. Antalet motions- och idrottsanläggningar i Finland uppskattas vara närmare 30 000. De utgör en del av vår dagliga livsmiljö och är en väsentlig del av den bebyggda miljön omkring oss. 

Det finns en brokig mångfald av idrottsgrenar.  Många av oss har motionsminnen som är förknippade med skolans gymnastiksal, motionsslingor eller tävlingar i backhoppning och skidåkning. Vi minns även stora hallar, slalombackar och skateboardparker.

Enkäten är en del av temat för Dagarna för Europas byggnadsarv 2012, motions- och idrottsmiljöer, och projektet Motions- och idrottsmiljöer i Välfärdsfinland. Målet är bland annat att producera och publicera information om motions- och idrottsmiljöer, visa de efterkrigstida (1945-) motions- och idrottsmiljöernas betydelse som kulturmiljöer samt lyfta fram betydelsen av de motions- och idrottsmiljöer som byggts i välfärdsstaten för medborgarnas välbefinnande.

Vi hoppas få in fritt formulerade svar av människor i olika åldrar som idkar motion på olika sätt. Vi frågar dig om en plats som är viktig för dig, dess värde och betydelse oavsett idrottsgren. Frågorna är bara riktgivande och du kan ta hjälp av dem om du vill.

Enkätsvaren arkiveras för forskningssyften i Nationalmuseets etnologiska arkiv. Nationalmuseet vill komplettera sina förmålssamlingar med olika slags idrottsredskap i samband med enkäten.

Svaren kan skickas in antingen via e-post eller per post senast den 1 oktober 2012.

Frågor och svarsanvisningar


Mer information om enkäten: intendent Pirkko Hakala, tfn 040 128 6387, pirkko.hakala@nba.fi

Projektet Motions- och idrottsmiljöer i Välfärdsfinland, specialforskare Hilkka Högström, tfn 040 128 6259, hilkka.hogstrom@nba.fi

Dagarna för Europas byggnadsarv
Motions- och idrottsmiljöer i Välfärdsfinland

PRESSBILDER


Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Vid publicering skall fotografens namn nämnas. Klicka på bilden för att ladda den.


I en skidlift i Ellivuori på 1970-talet.

I en skidlift i Ellivuori på 1970-talet.
Skidåkare vid ödestugan i Keimiöjärvi i Kittilä på 1960- eller 1970-talet.

Skidåkare vid ödestugan i Keimiöjärvi i Kittilä på 1960- eller 1970-talet.
Barn i en kälkbacke i Vasa år 1981.

Barn i en kälkbacke i Vasa år 1981.
Friluftsbadet i Kotka före år 1960.

Friluftsbadet i Kotka före år 1960.
Barn spelar ishockey på Väinämöinen naturisbana.

Barn spelar ishockey på Väinämöinen naturisbana.
Segling utanför Mariehamn.

Segling utanför Mariehamn.
Hoppbackarna i Stängselåasen.

Hoppbackarna i Stängselåasen.
Bangolfspelare i Aulanko.

Bangolfspelare i Aulanko.
Utomhuspoolen i Hagalund, Esbo.

Utomhuspoolen i Hagalund, Esbo.
 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket