Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket anpassar sin verksamhet till den nya budgetramen genom att minska antalet årsverken med 52

Museiverket anpassar sin verksamhet till den nya budgetramen genom att minska antalet årsverken med 52


Museiverket har under de senaste månaderna noggrant granskat sin verksamhet för att kunna anpassa den till budgetminskningen på nästan tre miljoner euro. För att åstadkomma nödvändiga besparingar har man tillgripit alla medel, men ekonomin kan inte anpassas till den nya ramen utan personalnedskärningar. Museiverket är tvunget att skära ned sitt antal anställda med sammanlagt 52 årsverken.

Museiverket genomför personalnedskärningarna genom att lägga ned lediga tjänster och minska antalet visstidsanställda säsongsarbetare samt genom pensionsarrangemang och uppsägningar. Museiverket säger upp 17 personer av ekonomiska och produktionsmässiga skäl. Därtill kommer det att lägga ned 15 tjänster, som för närvarande är lediga. Tio personer har meddelat att de pensioneras under åren 2012–2013. Därtill minskar Nationalmuseet antalet visstidsanställda säsongsarbetare med cirka tio årsverken, eftersom några av museerna stängs och museernas öppettider begränsas. 

Uppsägningarna har genomförts onsdagen den 29 februari. Det är av naturliga skäl inte möjligt att i detta skede finansiellt stöda de uppsagda, men de kommer att få all möjlig annan hjälp som stöd vid återsysselsättning och för att de ska kunna hantera situationen.

Museiverket upplever personalnedskärningarna som väldigt smärtsamma. Det finns inga onödiga uppgifter vid Museiverket för man har redan i flera år varit tvungen att anpassa Museiverkets funktioner till bland annat de nedskärningar av årsverken som statens produktivitetsprogram har förutsatt. Museiverket har sedan år 2006, de senaste lösningarna medräknade, skurit ned antalet anställda med sammanlagt nästan 100 årsverken.

Museiverket kommer inte att permittera personal till följd av samarbetsförhandlingarna. Om man inte åstadkommer tillräckligt med besparingar genom att byta ut semesterpenningar mot ledighet är det trots allt möjligt att man är tvungen att i slutet av året tillgripa permitteringar.

För att åstadkomma besparingar minskar Museiverket också sina fastighetsutgifter genom att säga upp hyresavtalen för hyrda kontors- och lagerutrymmen och genom att överlåta sina fastigheter till andra aktörer. Nya aktörer söks framför allt för de museiobjekt som nu stängs, det vill säga för Kotkaniemi, Kustö gård, Paikkari torp, Buckila herrgårdsmuseum och Yli-Laurosela gårdsmuseum. Anjala herrgård stängdes redan tidigare. Museiverket har inlett förhandlingar med flera instanser om deras möjligheter att ta över objekten och hålla dem öppna för allmänheten.

Museiverkets nya organisation, redan den andra inom ett år, trädde i kraft den 1 mars 2012. I den nya organisationen ingår Finlands nationalmuseum, avdelningen Kulturmiljöskydd, avdelningen Kulturmiljövård, avdelningen Arkiv- och informationstjänster samt fyra stödtjänster. Avdelningen för utveckling av museibranschen och dataadministration avskaffades. Uppgifterna med anknytning till utveckling av museibranschen överfördes till stödtjänsten Utvecklingstjänster och dataadministrationsfunktionerna till avdelningen Arkiv- och informationstjänster. Därtill har man gjort några mindre personal- och uppgiftsförflyttningar mellan avdelningarna eller enheterna. Också uppgifternas innehåll granskas och arbetena omorganiseras så att Museiverket kan uppnå den mest effektiva arbetsfördelningen med den personal som det har råd med.

För ytterligare information kontakta:

generaldirektör Juhani Kostet, juhani.kostet@nba.fi, tfn 040 128 6001
överdirektör Helena Edgren, helena.edgren@nba.fi, tfn 040 128 6331
ledande jurist Carolina Ansinn, carolina.ansinn@nba.fi, tfn 040 128 6031
utvecklingschef Pirjo Hamari, pirjo.hamari@nba.fi, tfn 040 128 6005
Organisaatiokaavio ruotsi nimetön

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket