Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut understöd till museernas innovativa projekt

Museiverket delade ut understöd till museernas innovativa projekt


Museiverket har delat ut 645 000 euro i understöd för innovativa projekt vid de professionellt skötta museerna. Understöd beviljades 34 museer. År 2012 stöds särskilt projekt vars teman anknyter till de olika dimensionerna av kulturell mångfald och pluralitet i samband med att kulturarvet dokumenteras och görs tillgängligt, till att främja välmående och förebygga utslagning, till kreativ innehållsproduktion och produktifiering i samarbete med andra aktörer samt till att stärka den kulturella läskunnigheten och en kulturpositiv värdegrund bland barn och ungdomar.

En finskspråkig förteckning över de behovsprövade understöden som Museiverket har beviljat museernas innovativa projekt år 2012 finns på Museiverkets webbplats.


Nurmes museum beviljades understöd för projektet ”Palmit nurmeksessa” som har romer som tema. Sihuettbilden har bearbetats av ett fotografi på Valtimobo Väinö Palm från 1940-talet. Foto: Nurmes museum


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket