Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Förlorade på havet – Vrouw Marias och S:t Mikaels historia

Förlorade på havet – Vrouw Marias och S:t Mikaels historiaVrouw Maria och S:t Mikael började sin resa i Amsterdam och seglade mot S:t Petersburg. Båda sjönk med värdefull last i havet vid Nagu, S:t Mikael år 1747 och Vrouw Maria år 1771. Finlands sjöhistoriska museums utställning "Förlorade på havet – Vrouw Marias och S:t Mikaels historia" berättar historien om dessa känsloväckande vrak med hjälp av föremål som bärgats från dem, tidsenliga målningar som lånats från Holland och en unik virtuell dykning.

Vraken och deras last avspeglar handeln på Östersjön på den tiden. Vrouw Maria var lastad med målningar införskaffade av Katarina den stora, S:t Mikael för sin del hade Meissenporslin, fickur, snusdosor av guld, ett hästekipage ämnat för kejsarinnan Elisabeth och andra lyxföremål i sin last. Utöver detta fraktade skeppen även bl.a. kaffe, fisk, tobak, blomsterlökar, ost, färgämnen och tyger.
Asetelmassa valkoinen Meissen-kahviastiasto
Den vita Meissen-kaffeservisen som bärgades från S:t Mikael är fortfarande nästan som ny. Tidningen från år 1772 berättar om auktionen i S:t Petersburg för kaffet som räddades från Vrouw Maria. Foto: Jani Gerkman, Finlands sjöhistoriska museum (V110).


Utställningen tar besökaren med ombord på S:t Mikael och Vrouw Maria, från 1700-talets Amsterdam till skeppsbrotten och händelserna som följde därefter. Historien fortsätter med att vraken hittas, och besökaren kan med hjälp av 3D-simulering dyka ner till vraket efter Vrouw Maria. Utställningen berättar om 1700-talets fenomen med hjälp av konstellationer som sammanställts av vrakfynd och inspirerats av konstlasten. Utställningen visar även tidsenliga konstverk som lånats från holländska museer. Liknande målningar försvann när Vrouw Maria sjönk. Ett av verken är Jan ten Compes oljemålning från år 1751 som räddades i samband med skeppsbrottet.

Utställningen är ett resultat av ett tvärvetenskapligt och internationellt forskningssamarbete med ledning av Museiverket. Den senaste satsningen var projektet "Vrouw Maria under vattnet" som startades år 2009 och inriktar sig på icke-förstörande forskningsmetoder och tillgänglighet. Projektet representerar modern marinarkeologisk forskning, där vraket undersöks och presenteras som en del av sin undervattensmiljö och Östersjöns maritima kulturarv som är gemensamt för alla.

Projektets centrala mål är att göra vraket tillgängligt för alla och där har utställningen "Förlorade på havet" en central roll. Utställningen visar upp ett nytt perspektiv på vrakforskning och tillgängligheten med hjälp av virtuell simulering i 3D, som visualiserar det maritima kulturarvet på ett unikt sätt.

Den virtuella simuleringen som är gjord i samarbete med Institutionen för medier på Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur presenterar Vrouw Maria i ett undervattenslandskap. Vem som helst kan få dyka vid vraket och betrakta landskapet, som ingen människa har sett i sin helhet.

Utställningen presenterar resultat från det här projektet och tidigare forskningar, samt ger en bakgrund till berättelserna och förklarar de mer vidsträckta fenomenen som vraken representerar. Därför berättar utställningen även S:t Mikaels historia, vars bakgrund ger en utmärkt jämförelsepunkt för Vrouw Maria.

I utställningens ljudlandskap hörs förutom hörselbilder under vattnet även Arttu Takalos och Speedy Saarinens musik, som reflekterar de många stadierna i utställningens teman från 1700-talet till nutid och från upplysningens salonger till Östersjöns djup.

Till utställningen hör Museiverkets bok "Mereen menetetyt, uudelleen löydetyt" som ges ut i början av sommaren 2012 och ett internationellt seminarium i Maritimcentret Vellamo under hösten 2012.

Både utställningen och "Vrouw Maria under vattnet"-projektet möjliggjordes av utbildnings- och kulturministeriets särskilda finansiering. Utställningens huvudsamarbetspartner är Sanoma. Suomen merimuseon tuki ry och Nederländernas ambassad i Finland har stöttat utställningsprojektet ända från början.

Ytterligare information

Utställningen Förlorade på havet: projektledare Eero Ehanti, eero.ehanti(at)nba.fi, 040 128 6483
Virtuell simulering och Vrouw Maria under vattnet-projektet: projektledare Sallamaria Tikkanen, sallamaria.tikkanen(at)nba.fi, 040 128 6312
Finlands sjöhistoriska museum: museichef Tiina Mertanen, tiina.mertanen(at)nba.fi, 040 128 6481

Vrouw Maria under vattnet-projektets webbplats

Finlands sjöhistoriska museums webbplats 


Bakgrundsinformation om vraken

Den tremastade galioten S:t Mikael sjönk snabbt år 1747 och veterligen räddades ingen av dem som fanns på båten. Det nästan intakta vraket hittades av en slump i början på 1950-talet. Man har bärgat många föremål från vraket, bl.a. Meissenporslin, fickur, snusdosor och andra lyxföremål.

Vrouw Maria som förliste år 1771 hölls kvar på ytan i flera dagar och en del av lasten kunde räddas. De värdefulla tavlorna som var på väg till Katarina den stora fanns, vad man vet, inte med bland de räddade föremålen, vilket för sin del har ökat Vrouw Marias rykte som skattvrak. Fartyget hittades år 1999 under Pro Vrouw Maria-gruppens sökande som leddes av Rauno Koivusaari. Man har bärgat några föremål från vraket, t.ex. kritpipor och glaslinser, och fartyget har undersökts genom dykning bl.a. under Vrouw Maria under vattnet-projektets gång.

Finlands sjöhistoriska museum är ett nationellt sjöhistoriskt museum som lyder under Museiverket och undervisnings- och kulturministeriet och verkar i Maritimcentret Vellamo, beläget i Kotkas gamla Centralhamn. I Vellamo ligger även Kymmenedalens museum, Informationscentret Vellamo, museishopen Plootu och restaurang Laakonki.

Maritimcentret Vellamos webbplats


Pressbilder


Dessa bilder är avsedda endast för massmedia i anknytning till "Förlorade på havet" -utställningen. All annan användning är förbjuden. Vid publicering bör nämnas Museiverket och fotografens namn.

Klicka på bilden för att ladda den.


 Asetelmassa valkoinen Meissen-kahviastiasto
Den vita Meissen-kaffeservisen som bärgades från S:t Mikael är fortfarande nästan som ny. Tidningen från år 1772 berättar om auktionen i S:t Petersburg för kaffet som räddades från Vrouw Maria. Foto: Jani Gerkman, Finlands sjöhistoriska museum (V6:1).
Asetelmassa erilaisia Meissen astioita
St. Mikaelin lastina oli runsaasti erilaisia Meissen-astiastoja. Kuva: Jani Gerkman, Suomen merimuseo (V6:2).

Asetelma 1700-luvun Hollannin ilmiöistä
I utställningen Förlorade på havet har man använt vrakfynden för att bygga upp konstellationer som beskriver typiska fenomen i 1700-talets Holland. Foto: Jani Gerkman, Finlands sjöhistoriska museum (V6:3).

Viinikauppiasta kuvaava asetelma
Den holländska vinhandlaren Gerrit Braamcamp samlade ihop en omfattande konstsamling och Katarina den storas konstverk som sjönk med Vrouw Maria köptes från auktionen där samlingen såldes. Foto: Jani Gerkman, Finlands sjöhistoriska museum (V6:4).


Pienoispatsaat
Miniatyrstatyer tillverkade av Meissenporslin. Föremålen har bärgats från S:t Mikaels vrak. Foto: Jani Gerkman, Finlands sjöhistoriska museum (V6:5).
Kultaiset nuuskarasiat
Från S:t Mikaels vrak har man bärgat rikligt med snusdosor i guld och delar av dem. Foto: Jani Gerkman, Finlands sjöhistoriska museum (V6:6).
Taskukellot
I lasten på S:t Mikael fanns även fickur i guld och silver. I bakgrunden syns delar av ett timglas. Foto: Jani Gerkman, Finlands sjöhistoriska museum (V6:7).
Emaliset nuuskarasiat
Emaljdekorerade snusdosor från S:t Mikael. Foto: Jani Gerkman, Finlands sjöhistoriska museum (V6:8).

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket