Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Största delen av museernas understöd används för arbete med samlingar och restaurering av byggnader

Största delen av museernas understöd används för arbete med samlingar och restaurering av byggnader


Museiverket beviljade år 2012 sammanlagt 630 000 euro i understöd åt museer utanför den lagstadgade statsandelen. Det kom 207 ansökningar, varav 139 projekt fick understöd. Av understödssumman användes 38 % till katalogisering, vård, organisering och konservering av museernas samlingar, 34 % till reparation av museibyggnaderna och 13 % till utställningsverksamhet.

Hösten 2011 genomfördes för museer utanför den lagstadgade statsandelen en idésökning som en del av projektet ”Utveckling av lokala museer”.   Målet var att komma fram till god praxis, nya tillvägagångssätt och fungerande samarbetsmodeller som kan genomföras i lokala museer. De tio valda projekten för utvecklingen av lokala museer genomförs under år 2012. Av understödssumman som delats ut används 11 % till dessa projekt.

Förteckning (på finska) över museer som fått understöd

Ytterligare information om användningen av understödet fås av museerna i fråga.

För ytterligare information om utdelningen av understöd kontakta specialsakkunnig Eeva Teräsvirta, tfn. 040 128 6147, eeva.terasvirta@nba.fi

Vanda Lantbruksmuseum

Vanda Lantbruksmuseum beviljades understöd för bland annat katalogisering och vård av museiföremål. Denna år 1926 tillverkade traktor av märket Ford hör till museets samlingar. Foto: Sakari Kiuru.


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket