Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut understöd för restaurering av byggnader

Museiverket delade ut understöd för restaurering av byggnader


Museiverket har delat ut sitt årliga understöd för restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  Sammanlagt 196 projekt beviljades understöd och understödssumman uppgår sammanlagt till nästan 1 700 000 euro. Bland objekten finns alla slags byggnader runt om i Finland, från torp till herrgårdar.

Museiverket fick i år sammanlagt 455 ansökningar om restaureringsbidrag, det vill säga ungefär lika många som föregående år.  En allt större del av objekten får nu understöd för första gången. Museiverket strävar efter att understöda reparation på lång sikt, men anser å andra sidan att det är en positiv sak att nya objekt ges understöd. Det visar att fastighetsägarna är villiga och ivriga att underhålla de värdefulla byggnaderna.

Understödet kan även fungera som sporre till en mer storskalig förbättring av stadsbilden. Till exempel i Brahestad har man påbörjat en systematisk restaurering av de gamla träbyggnaderna genom projektet Vanha Raahe kuntoon (Gamla Brahestad i skick). I år fick tio av dessa hus restaureringsunderstöd. Brahestads projekt är exceptionellt även vad gäller sättet som det genomförs på. Brahestads vuxenutbildningscentrums studerande restaurerar objekten i samarbete med fastigheternas ägare och sysselsätter samtidigt sig själva.

Bland de enskilda understödstagarna är till exempel Kejsarens stall som ägs av Paldamo församling intressant. Stallet har fått sitt namn efter att ha varit rastplats för kejsare Alexander under hans Finlandsbesök.  Understöd beviljades även bland annat till Åbo judiska församling för restaureringen av Tora-skåpets kupolmålningar i synagogan.

I grunderna för beviljande av understöd granskas byggnadens kulturhistoriska värde, skydd, reparationsåtgärder samt eventuella tidigare beviljade understöd. 

Byggnader som beviljats restaureringsunderstöd år 2012 (förteckning på finska)

Ytterligare information: överarkitekt Sirkkaliisa Jetsonen, tfn. 040 128 6274, sirkkaliisa.jetsonen@nba.fi
Gårdsbyggnaden på Himanka gård i Brahestad

Gårdsbyggnaden på Himanka gård i Brahestad är ett av objekten som fått restaureringsunderstöd. Foto: Martti Lievonen.


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket