Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Katalogiseringsanvisningar för museernas digitaliseringsprojekt har publicerats

Katalogiseringsanvisningar för museernas digitaliseringsprojekt har publicerats


I Projektet Museum 2015 producerat katalogiseringsanvisningar har publicerats på svenska. "Katalogiseringsanvisningar för museernas digitaliseringsprojekt 1.0" innehåller anvisningar om katalogisering av museisamlingar och behandlar kort också digitalisering.

Nätpublikationen "Katalogiseringsanvisningar för museernas digitaliseringsprojekt 1.0" är en del av arbetet med att utveckla katalogiseringen i projektet Museum 2015. Arbetets syfte är att förenhetliga museernas katalogiseringspraxis, göra samlingarna mera tillgängliga och att förbättra katalogiseringsuppgifternas kvalitet. Anvisningarna har i första hand utarbetats för de som utför katalogiseringen och digitaliseringen i museerna, vilka ofta är projektanställda eller visstidsanställda, samt för de som ansvarar för planeringen av digitaliseringsprojekt.

Följande medlemmar i katalogiseringsarbetsgruppen har medverkat i publikationen: Marjo Ahonen-Kolu (Finlands Hantverksmuseum), Áile Aikio (Samemuseet Siida), Kari Hintsala (Åbo museicentral), Paula Hyvönen (S:t Michels Konstmuseum), Hannu Häkkinen (Museiverket), Leila Issakainen (Lusto Finlands Skogsmuseum), Sari Kainulainen (Lahtis stadsmuseum), Pekka Kankkunen (Kuopio kulturhistoriska museet), Susanne Lagus (Stundars r.f.), Maritta Mellais (Statens konstmuseum), Antti Metsänkylä (Finlands nationalmuseum), Tiina Paavola (Museerna i Tammerfors), Elina Standertskjöld (Finlands arkitekturmuseum), Riina Tiainen (Åbo museicentral) och Mari Termonen (Nådendals museum). Leena Furu (Museum 2015) har varit ordförande för katalogiseringsarbetsgruppen och huvudredaktör för publikationen.
Susanne Lagus och Carola Sundqvist (Jakobstads museum) har korrekturläst och rättat översättningen.

Publikationen i pdf-format

Katalogiseringsanvisningar för museernas digitaliseringsprojekt 1.0
Redaktör: Leena Furu
Översättning: Multiprint Oy / Multidoc
Museiverket 2012, 20 s., ISBN 978-951-616-224-2, ISSN 2242-8852 
Museiverkets anvisningar och guider 1

Ytterligare information:
katalogiseringskoordinator Leena Furu, puh. 040 128 6146, leena.furu@nba.fi

Webbplatsen för projektet Museum 2015
Katalogiseringsanvisningar

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket