Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Publikseminarium: Från Vrouw Maria till Titanic - Hur ska välbevarade vrak hanteras?

Publikseminarium: Från Vrouw Maria till Titanic - Hur ska välbevarade vrak hanteras?


Museiverkets Vrouw Maria under vattnet -projekt arrangerar tillsammans med Finlands sjöhistoriska museum det internationella, marinarkeologiska publikseminariet Från Vrouw Maria till Titanic - Hur ska välbevarade vrak hanteras? på Maritimcentret Vellamo i Kotka 9.-10.11.2012.

Seminariet behandlar metoder för det maritima kulturarvets forskning och tillgänglighet, särskilt ur de välbevarade vrakens perspektiv. Syftet med seminariet är att genom internationella exempel väcka diskussion om metoder för forskning och utställning av det maritima kulturarvet. Dessa erfarenheter kan man dra nytta av vid planering av framtiden för Vrouw Maria och andra olika typers välbevarade undervattensfynd. Seminariet avslutar Vrouw Maria under vattnet-projektet, som pågått i fyra år, och presenterar projektets resultat.

Seminariespråk är finska och engelska. Föreläsningarna tolkas inte. Seminariet är öppet för allmänheten, men man måste anmäla sig i förväg. Anmälningstiden avslutas 14.10 2012. Deltagandet på föreläsningarna är gratis.

Välkommen att delta i seminariet och diskussionen.

Läs mer

Program
Front top divers

Dykare och Vrouw Marias vrak i undervattenslandskapet. Ritning: Tiina Miettinen, Museiverket.

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket