Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Arkeologia Suomessa – Arkeologi i Finland 2007–2008 har kommit ut

Arkeologia Suomessa – Arkeologi i Finland 2007–2008 har kommit ut


I boken presenteras de arkeologiska utgrävningar och inventeringar som gjorts i Finland under åren 2007 och 2008. I artiklarna behandlas arkeologiska avdelningens fältverksamhet under åren 2007 - 2008, fornlämningsregistrets korta historia, arbetet som arkeolog vid Forststyrelsens naturtjänster och skogsbruk och stadsarkeologisk fältundersökning i Uleåborg.

Publikationen kommer ut endast  i elektronisk format. Man kan läsa publikationen  i pdf-format i Museiverkets webbsidor.


ARKEOLOGIA SUOMESSA – ARKEOLOGI I FINLAND 2007–2008
Redaktörer: Helena Ranta, Teija Nurminen, Tanja Tenhunen och Marianna Niukkanen
2012, 240 s., pdf, ISSN 2242-5128

Mer information om boken: intendent Helena Ranta, tfn 040 128 6316, helena.ranta@nba.fi

Mer information om Museiverkets publikationer
Arkeologia Suomessa 2007 2008

 



Sidkarta



Senast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket