Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket har utlyst behovsprövade understöd för år 2013

Museiverket har utlyst behovsprövade understöd för år 2013


Understöd som kan sökas: behovsprövade statsunderstöd för museer, statsunderstöd för innovativa projekt vid museer, understöd för dokumentation av det finländska kulturarvet, understöd för restaurering av byggnader och för skötsel av fornminnesområden samt reparations- och restaureringsstöd för traditionsfartyg. Ansökningstiden för understöden upphör 31 oktober 2012.

Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner statens budgetförslag för år 2013.

1. Behovsprövade statsunderstöd för museer

Understöden är avsedda för projekt vid museer för vilka kommuner, föreningar eller stiftelser är huvudmän inklusive projekt för renovering av museibyggnader. Understöd beviljas inte till museer som får statsandelar.
Mer information: tfn 040 128 6147, 040 128 6015 och http://www.nba.fi/sv/understod/behovsprovade_statsunderstod

2. Statsunderstöd för innovativa projekt vid museer

Understöden är avsedda för museer som drivs på heltid. Projekten kan genomföras i egen regi eller i samarbete med andra aktörer.
Mer information: tfn 040 128 6138, 040 128 6147 och http://www.nba.fi/sv/understod/understod_for_innovativa_projekt

3. Understöd för dokumentation av det finländska kulturarvet

Understöden är avsedda för medborgarorganisationer och -samfund med rättslig handlingsförmåga. Understöd beviljas inte till kommuner och museer eller i form av stipendier till privatpersoner.
Mer information: 040 128 6145, 040 128 6015 och http://www.nba.fi/sv/understod/understod_for_kulturarvet

4. Understöd för restaurering av byggnader och för skötsel av fornminnesområden

Understöden är avsedda för reparation av byggnader som skyddas med stöd av byggnadsskyddslagen (60/1985) eller lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Understöd beviljas till enskilda eller samfund. Kommuner kan söka understöd om objektet är skyddat med stöd av lag, men inte i annat fall.
Mer information: tfn 040 128 6274 och http://www.nba.fi/sv/understod/restaureringsbidrag

5. Reparations- och restaureringsstöd för traditionsfartyg

Understöden är avsedda för reparation och restaurering av fartyg som är i privat eller kommunal ägo och införda i traditionsfartygsregistret.
Mer information om understöd: tfn 040 128 6273 och http://www.nba.fi/sv/understod/understod_for_traditionsfartyg
Ansökan ifylls på webbadressen http://www.nba.fi/sv/understod/understod_for_traditionsfartyg/ansokan

Ansökningsblanketter kan fås från Museiverket, tfn 040 128 6145 (understöd 1-3) och tfn 040 128 6242 (understöd 4). Blanketterna kan även skrivas ut på Museiverkets webbplats. Ansökningarna ska sändas till Museiverket senast 31 oktober 2012 på adressen Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors. Poststämpelns datum räcker
Lampaat

Nu understöd kan söka också till vården av fornminnesområden. Här vårdar får fornminnesområden i Eura. Foto: Juha Mäntylä, Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket