Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Turismtjänster i Langinkoski utvecklas till kejserlig nivå

Turismtjänster i Langinkoski utvecklas till kejserlig nivå


Museiverket, Forststyrelsen, Langinkoskiseura ry, Kotka stad och Cursor Oy har inlett ett treårigt utvecklingsprojekt, “Kejserlig nivå för turismtjänster i Langinkoski” (”Keisarillista tasoa Langinkosken matkailupalveluihin”). Genom projektet, vars totalbudget uppgår till ungefär en miljon euro, utvecklas turismtjänsterna i den kejserliga fiskestugan i Langinkoski. Huvudfinansiärer för projektet är NTM-centralen i Sydöstra Finland (sysselsättningsbaserat investeringsstöd), Europeiska regionala utvecklingsfonden och Museiverket.

Langinkoski ligger i grenen av Langinkoski i Kymmene älv. Eftersom Kymmene älv alltid har varit mycket rik på fisk lät den ryske kejsaren Alexander III bygga en fiskestuga vid Langinkoski år 1888. Arkitekterna Sebastian Gripenberg, Magnus Schjerfbeck och Jac. Ahrenberg gjorde upp planerna för fiskestugan. Fiskestugan stod klar 1889 och den kejserliga familjen besökte den årligen ända fram till år 1894. När kejsaren hade dött besökte den kejserliga familjen Langinkoski mer sällan och det sista besöket ägde rum år 1906.

År 1933 beviljade Kymmenedalens Museiförening lov att använda fiskestugan som museum och folkpark. Följande år hyrdes den ut till Kymmenedalens museisällskap rf. I dag upprätthålls museiverksamheten av Langinkoskiseura. Byggnaderna ägs av staten och Forststyrelsen administrerar markområdena.
 
Inom ramen för utvecklingsprojektet ”Kejserlig nivå för turismtjänster i Langinkoski” (”Keisarillista tasoa Langinkosken matkailupalveluihin”) kommer ett kafé att byggas i den gamla vaktmästarbygganden 2012–2014. Kaféet ska betjäna museibesökare av den kejserliga fiskestugan och motionärer i området. Byggnaden byggs om och kommer även att utvidgas. Tjänsterna på museiområdet kommer även att förbättras genom nya toaletter, tillgängliga entréer samt genom att sätta gårdsområdet i skick.

Arbetet inleddes i oktober genom att reparera den kejserliga fiskestugans plåttak som härstammar från 1950-talet. Arbetet genomförs av R.A. Wickholm Oy från Elimä. I samband med saneringsarbetet kommer underkonstruktionerna på taket samt pelarna och räcken på verandan att renoveras där det behövs.

Ytterligare information om utvecklingsprojektet ger Museiverkets byggherrar Päivi Eronen, tfn 040 128 6169, paivi.eronen@nba.fi och Eija Naakka, tfn 040 128 6164, eija.naakka@nba.fi.Pressbilder


Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.
Akvarelli keisarin kalastusmajasta.

Akvarelli keisarin kalastusmajasta.Kartta Langinkosken alueesta.Langinkosken keisarillinen kalastusmaja.
Akvarell av Magnus Schjertbeck föreställande den kejserliga fiskestugan.
Foto: Museiverket (RHO126347:1).
Karta över området Langinkoski vid skiftet mellan 1800 och 1900-tal.
Foto: Museiverket (V128).
Den kejserliga fiskestugan i Langinkoski i dag.
Foto: Siole Tirilä, Museiverket (V129).


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logoVipuvoimaa EUltaEuroopan aluekehitysrahastoMv logo fi rgb lores


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket