Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Köket renoveras på Olofsborg – den förnyade restaurangen öppnar sina dörrar i maj

Köket renoveras på Olofsborg – den förnyade restaurangen öppnar sina dörrar i maj


På Olofsborg har det inletts en renovering av köksutrymmen. I samband med renoveringen förnyas såväl VVS-tekniken, köksutrustningen som kylförvaringsutrymmena i köket. Samtidigt konkurrensutsätts också restaurangverksamheten på slottet och den nya restauranginnehavaren får inleda sin verksamhet i de renoverade lokalerna i maj 2013.

Köksutrymmena som ska renoveras byggdes i artillerikasernen på den norra sidan av förborgen på 1970-talet. Även om det har gjorts olika slags förbättringar i utrymmena under årtiondenas lopp kunde de inte längre uppfylla de aktuella behoven när det gällde rumsdisposition och VVS-teknik. I samband med renoveringen moderniseras dessa flitigt använda arbetsutrymmen så att de motsvarar dagens krav.  Kostnaderna för renoveringen av köksutrymmena uppgår till cirka 900 000 euro.

I den aktuella entreprenaden förnyas köksutrustningen och bland annat kylförvaringsutrymmena samt personalutrymmena. Därutöver förnyas de hustekniska systemen, elsystemet och belysningen i köksutrymmena. Det byggs också en ny varu- och personhiss som ska underlätta restaurangpersonalens arbete.

Man strävar efter att bevara de gamla konstruktionerna i en så stor utsträckning som möjligt under byggarbetet och de värdefulla byggnadsdelarna skyddas väl. De byggnadsdelar som ska rivas ned eller täcks dokumenteras för senare behov.

Grundrenoveringen av köksutrymmena orsakar naturligtvis ett avbrott i restaurangverksamheten på slottet. Museiverket håller på att konkurrensutsätta café- och restaurangverksamheten för alla sina objekt, även Olofsborg. De nya restauranginnehavarna kommer att vara kända före slutet av innevarande år. Den renoverade restaurangen på Olofsborg öppnar sina dörrar i maj 2013.

Ytterligare information:
- om grundrenoveringen, ledande byggherre Kari Gröndahl, tfn 040 128 6165, kari.grondahl@nba.fi
- om verksamheten på Olofsborg, intendent Jouni Marjamäki, tfn 040 128 6344, jouni.marjamaki@nba.fi
Olavinlinnan keittiöremontti
Köksutrymmena på Olofsborg hade levt ut sin tid. Foto: Kari Gröndahl, Museiverket (V12:1).

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket