Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Vilka kulturmiljöer är viktiga för dig? Uttryck din åsikt fram till 20.1.

Vilka kulturmiljöer är viktiga för dig? Uttryck din åsikt fram till 20.1.


Vilket landskap eller vilken byggd miljö är viktig för dig? Vilka slags byggnader borde skyddas? Finns det något som utgör ett hot mot dina favoritställen? Den arbetsgrupp som ska utarbeta Finlands första kulturmiljöstrategi efterlyser synpunkter på goda kulturmiljöer på webbforumet Dinasikt.fi fram till den 20 januari.

Miljöministeriets och undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande

Dinasikt.fi

Kulturmiljöstrategin
Hki Hert. ja Kum. museomökki
En kulturmiljö är en miljö som människan har format. Gumtäkts koloniträdgård i Helsingors. Foto: Soile Tirilä, Museiverket (125831:6)

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket