Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverkets verksamhet på Nervandersgatan flyttar i mars till Sturegatan

Museiverkets verksamhet på Nervandersgatan flyttar i mars till Sturegatan


Utrymmesprojektet som Museiverket inledde 2008 håller på att slutföras. De avdelningar och enheter som funnits i ämbetshuset på Nervandersgatan 13 flyttar till det grundrenoverade Kulturhusets kontorsflygel vid Sturegatan 4. I mars packar generaldirektören samt personalen på Kulturmiljöskyddet, Kulturmiljövården, Utvecklingstjänster, Juridiska och personaltjänster, Ekonomitjänster och Kommunikations- och marknadsföringstjänster sina saker i flyttlådor. Flytten äger rum i mars vecka 10-12.

Postadressen (PB 913, 00101 Helsingfors) och personalens telefonnummer förblir desamma.

Även de arkeologiska samlingarna från stenåldern flyttar till Sturegatan 4. Man strävar efter att kundtjänsten för de arkeologiska föremålssamlingarna som stängs på grund av flytten öppnas igen i maj. Arkivet betjänar som vanligt, men det kan stundvis förekomma förseningar i leveranstiderna.

I det första skedet av Museiverkets utrymmesprojekt grundrenoverades byggnaden som tidigare inhyst institutet för utbildning av lärare i huslig ekonomi vid Sturegatan 2a. Där finns Museiverkets Arkiv- och informationstjänster (Arkivet och de arkeologiska samlingarna, Biblioteket, Bildsamlingarna och Dataadministrationen). 

Helsingfors Universitetsfastigheter grundrenoverar ämbetshuset vid Nervandersgatan 13 som inte längre används av Museiverket för Sibelius-Akademins räkning.

Mer information om Museiverkets flytt fås av utvecklingschef Pirjo Hamari, tfn 040 128 6005, pirjo.hamari@nba.fi och om utrymmesprojektet av avdelningschef Ilari Kurri, tfn 040 128 6231, ilari.kurri@nba.fi
Sturenkatu 2a ja 4
Museiverkets byggnad vid Sturegatan 2a finns till vänster om konsertsalsdelen och de andra lokaliteter I Kulturhusets kontorsflygel vid Sturegatan 4 till höger om konsertsalsdelen. Foto: Liisa Tuomikoski, Museiverket (V132).

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket