Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverkets flyttning till Sturegatan snart på slutrakan

Museiverkets flyttning till Sturegatan snart på slutrakan


Om vi citerar vår nya grannes, Borgbackens nöjesparks reklamslogan har vi glädjen att berätta att Museiverket från och med den 19 mars 2013 ligger i Helsingfors roligaste stadsdel. De avdelningar och enheter som tidigare hade sina lokaler i ämbetshuset vid Nervandersgatan 13 flyttar till Kulturhusets kontorsflygel vid Sturegatan 4 den 4–18 mars.

Verksamhetslokalprojektet som Museiverket redan länge hade väntat på inleddes i december 2007. Då fattades beslutet om att placera de nya verksamhetslokalerna i byggnaden som tidigare inhyst institutet för utbildning av lärare i huslig ekonomi vid Sturegatan 2a och i Kulturhusets kontorsflygel vid Sturegatan 4. Båda byggnaderna har nu genomgått en renovering och mellan dem under jorden har man byggt nya lokaler för Museiverkets samlingar och arkiv. Renoveringen av Sturegatan 2a och det underjordiska nybygget blev färdiga för två år sedan. Mellan Museiverkets byggnader finns Kulturhusets konsertsal. Ämbetsbyggnaderna förenas av en korridor som byggts bakom dem.
Ingång till Sturegatan 4
Ingång till Sturegatan 4. Foto: Liisa Tuomikoski, Museiverket (V134).
Den gamla byggnaden för institutet för utbildning av lärare i huslig ekonomi vid Sturegatan 2a stod färdig år 1956. Den har planerats av arkitekterna Erik och Elma Lindroos. Byggnaden användes i sitt ursprungliga syfte som läroanstalt fram till år 2003. Byggnaden skyddas med stöd av förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader. Kulturhuset blev färdigt år 1957. Den av Alvar Aalto planerade byggnaden är ett internationellt viktigt monument från 1950-talet. Byggnaden där kontorsflygeln, mötesrummen och konsertsalen finns byggdes ursprungligen som högkvarter för Finlands Kommunistiska Parti. Efter att partiet gick i konkurs övergick Kulturhuset till statens ägo. Byggnaden skyddas med stöd av byggnadsskyddslagen.

Senatfastigheter som äger byggnaderna har låtit bygga Museiverkets lokaler.

Placeringen av Museiverkets verksamhetsenheter vid Sturegatan


Sturegatan 4:

Generaldirektör
Kulturmiljöskydd
- Förvaltning och stöd, Västra Finlands kulturmiljötjänster, Östra och Norra Finlands kulturmiljötjänster
Kulturmiljövård
- Restaurering, Underhåll och tillgänglighet, Arkeologiska fälttjänster
Utvecklingstjänster
Juridiska och personaltjänster
Ekonomitjänster
Kommunikations- och marknadsföringstjänster

Sturegatan 2a:

Museiverkets registratur
Arkiv- och informationstjänster
- Arkivet och de arkeologiska samlingarna, Biblioteket, Bildsamlingarna, Dataadministration

Samtliga avdelningar och enheter som ligger vid Sturegatan har samma postadress som tidigare: Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors. Personalens telefonnummer har inte heller förändrats.

Museiverkets webbplats
Register över Museiverkets personal

Mer information om Museiverkets flytt fås av utvecklingschef Pirjo Hamari, tfn 040 128 6005, pirjo.hamari@nba.fi och om verksamhetslokalprojektet av avdelningschef Ilari Kurri, tfn 040 128 6231, ilari.kurri@nba.fi SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket