Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket har övergått till elektronisk ärendehantering

Museiverket har övergått till elektronisk ärendehantering


Museiverket har infört ett elektroniskt ärendehanteringssystem. I syfte att påskynda hanteringen av ärenden ombeds kunderna att skicka begäran om utlåtande som riktas till Museiverket samt övriga dokument helst i elektronisk form till Museiverkets registratorskontor, adress museovirasto.kirjaamo@nba.fi Registratorskontoret vidarebefordrar begäran om utlåtande och andra ärenden till de personer som hanterar och sköter dessa.

Den elektroniska ärendehanteringen har också fört med sig en elektronisk signatur. Nu kan Museiverket även skicka officiellt undertecknade dokument till mottagarna elektroniskt. 

Om kunden inte har tillgång till e-post är det fortfarande möjligt att också skicka dokument till Museiverket i pappersform. Postadressen är: Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors.

För ytterligare information om den elektroniska ärendehanteringen vid Museiverket kontakta överintendent Leena Söyrinki-Harmo, leena.soyrinki-harmo@nba.fi, eller dokumentförvaltningsplanerare Kaisa Rihu, kaisa.rihu@nba.fi.
Salamakaavio

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket