Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut understöd för restaurering av traditionsfartyg

Museiverket delade ut understöd för restaurering av traditionsfartyg


Museiverket har delat ut understöd för reparation och restaurering av fartyg och båtar som har klassificerats som kulturhistoriskt värdefulla. Tolv fartyg och ett traditionsfartygsvarv beviljades sammanlagt 292 600 euro i understöd. Understödsbeloppen varierar från 6 000 euro till 50 000 euro.

Understöd beviljades fyra ångfartyg, fyra segelfartyg, två pråmar samt ett motorfartyg, en motorbåt och ett traditionsfartygsvarv. Den vanligaste projekttypen som beviljas understöd anknyter till reparation eller restaurering av fartygsskrov.

Bland de understödda objekten finns både sjödugliga privatägda fartyg och fartyg som ingår i museisamlingar. De museifartyg vars restaurering understöds är motorbåten Nemo Propheta in Patria som ägs av Alvar Aalto-stiftelsen, pråmen Matti på Keitele museum och barken Sigyn som finns utställd på det maritima centret Forum Marinum i Åbo.

Traditionsfartygsvarvet Kanavansuun perinnelaivatelakka i Villmanstrand beviljades understöd för renoveringen av en slip som är viktig för varvets verksamhet.

För ytterligare information om understöden kontakta sekreteraren för sakkunnignämnden för traditionsfartygsärenden, specialforskare Hannu Matikka, tfn 040 128 6273, hannu.matikka@nba.fi

En finskspråkig förteckning över understödstagarna

Sigyn

Barken Sigyn, Åbo. Foto: Stiftelsen för museifartyget Sigyn.


Pressbilder


Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Sigyn
Barken Sigyn, Åbo. Foto: Stiftelsen för museifartyget Sigyn.


Nemo Propheta in Patria
Nemo Propheta in Patria, Säynätsalo. Foto: Alvar Aalto-stiftelsen.
 Kanavansuun telakka
Varvet Kanavansuun telakka, Villmanstrand. Foto: Kanavansuun Perinnelaivatelakkayhdistys ry.

 Bore
Passagerarångfartyget Bore, Åbo. Foto: Hannu Matikka, Museiverket.
 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket