Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket får hjälp av fångar för reparationen av Olofsborgs murar

Museiverket får hjälp av fångar för reparationen av Olofsborgs murar


Olofsborg i nationallandskapet i Kyrönsalmi sund i Nyslott är ett av våra viktigaste historiska minnesmärken och en populär sevärdhet. De ståtliga murarna och de övriga konstruktionerna på det medeltida stenslottet kräver ständig reparation och restaurering för att de ska bevaras. Nu får Museiverket även hjälp av fångar för reparationerna. Museiverket och Sulkava fängelse har ingått ett samarbetsavtal enligt vilket fångar i Sulkava fängelse deltar i reparationsarbetena på Olofsborg.

Olofsborg började byggas år 1475 och har fått sin nuvarande form under ett flertal olika byggnadsskeden. Olofsborgs verksamhet som fästning upphörde på 1840-talet. Därefter började man restaurera och vårda slottet som ett fornminne. Slottet restaurerades såväl i slutet av 1800-talet som på 1900-talet. Den senaste omfattande restaureringen genomfördes åren 1961–1975. Reparationen och restaureringen av slottsmurarna är ett ständigt arbete som har utförts på slottet ända sedan medeltiden. Olofsborg är statens egendom och Museiverket svarar för förvaltningen och vården av slottet.
Olavinlinna
Foto: Museiverket
Samarbetsavtalet som Museiverket och Sulkava fängelse har ingått om användningen av fångarbetskraft på Olofsborg är till nytta för båda parterna: det främjar fångarnas utbildning och förutsättningar att placera sig i arbete samt bidrar till reparationsarbetena på Olofsborg.

Sulkava fängelse kommer att placera fångar som avtjänar sitt straff på anstalten vid arbetsobjekt på Olofsborg och betala deras löner. Museiverket svarar för de övriga kostnaderna. År 2013 uppgår finansieringsbeloppet som Museiverket kan använda för reparationen av Olofsborg till 150 000 euro.

Fångarna reparerar Olofsborgs murar. Arbetet utförs till en början av fyra fångar under ledning av en arbetsledare från Brottspåföljdsverket. Arbetena inleds i höst eftersom reparationer inte kan utföras under sommarens operafestival. Fångarna kommer att också restaurera och måla trädelar av Olofsborg. En särskild fördel med detta arbete är att det också kan utföras inomhus i Sulkava fängelse på vintertid.

Reparationen av murarna kräver byggkompetens som fångarna får genom att studera i ett utbildningsprogram inom byggande vid Sulkava fängelse. Arbetsledningen vid fängelset utbildas till att reparera murar och de utbildar i sin tur fångarna till arbeten vid respektive arbetsobjekt på Olofsborg.

Sulkava fängelse har också ingått ett avtal om användningen av fångarbetskraft med Nyslotts stad. Enligt avtalet utnyttjas fångarbete vid objekt som lyder under det tekniska verket inom Nyslotts stads område. Arbetsobjekten omfattar olika landskapsgestaltnings- och reparationsarbeten. Samarbetet inleds redan i vår.

Sulkava fängelse har flera års erfarenhet av kommun- och församlingssamarbete i Sulkava. Responsen på samarbetet har varit positiv och samarbetet har enligt båda parterna fungerat bra.
Samarbetet med Museiverket och Nyslotts stad utgör en del av utvecklingen av Sulkava fängelses verksamhet. Tyngdpunkten i fängelsets verksamhet ligger i utbildningen av fångar. I höstas inleddes grundexamen inom byggnadsbranschen som ett nytt utbildningsområde vid fängelset. Nu förhandlar fängelset med yrkes- och vuxeninstitutet i Nyslott (SAMI) om möjligheten att avlägga en yrkesexamen inom byggnadsbranschen eller delar av den vid både Museiverkets och Nyslotts stads arbetsobjekt.

Museiverket har mycket goda erfarenheter av användningen av fångarbetskraft. På Tavastehus slott har fångar utfört reparationer och skött slottets omgivning. Fångar har också haft hand om städningen. Murar har reparerats och omgivning skötts med fångarbetskraft även i Fredrikshamn och Kotka. Användningen av fångarbetskraft har inte orsakat några problem vid arbetsobjekten eller i närheten av dessa.

För ytterligare information kontakta

Avdelningsdirektör Ilari Kurri, Museiverket, Avdelningen kulturmiljövård, tfn 040 128 6231, ilari.kurri@nba.fi
Byggherre Johanna Nordman, Museiverket, tfn 040 128 6173, johanna.nordman@nba.fi

Direktör Tarja Väisänen, Sulkava fängelse, tfn 029 56 80452, 0500 502894, tarja.vaisanen@om.fi
Biträdande direktör Pekka Martikainen, Sulkava fängelse, tfn 029 56 85820, pekka.l.martikainen@om.fi

Teknisk direktör Kari Tikkanen, Nyslotts stad, tfn 044 417 4600, kari.tikkanen@savonlinna.fi

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket