Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Tusentals nya fotografier tillgängliga i Museiverkets tjänst Kuvakokoelmat.fi

Tusentals nya fotografier tillgängliga i Museiverkets tjänst Kuvakokoelmat.fi


I Museiverkets webbtjänst www.kuvakokoelmat.fi har över 5 000 nya fotografier lagts till från bland annat Finlands sjöhistoriska museums bildsamlingar. Bland fotografierna finns intressanta bilder på fartyg, hamnar och livet ombord på fartygen. I tjänsten har också andra intressanta fotografier lagts till som bland annat härstammar från tiden under andra världskriget. I tjänsten kuvakokoelmat.fi är det nu möjligt att bläddra bland 30 000 fotografier på viktiga personer i Finlands historia, historiska platser och evenemang samt kulturhistoria. Det går även att köpa bilder via webbtjänsten med engångspubliceringsrätt.

Också användbarheten av tjänsten Kuvakokoelmat.fi har förbättrats. Till exempel vattenstämplar, som flera användare har upplevt som problematiska, har avlägsnats.

Museiverkets bildsamlingar innefattar det mest omfattande utbudet av bildmaterial om Finlands historia och kulturen i Finland samt bildmaterial om andra kulturer från 1500-talet till våra dagar. I samlingarna som omfattar bland annat fotografier, teckningar, akvareller och grafik ingår sammanlagt cirka tre miljoner bilder.

Finlands sjöhistoriska museums bildsamlingar finns på Maritimcentret Vellamo i Kotka. Nu är det möjligt att framför datorn bekanta sig med bland annat fotografier på Finska Ångfartygs Aktiebolagets ångfartyg och deras inredning i tjänsten Kuvakokoelmat.fi var än man befinner sig.

Ytterligare information:
Hannu Häkkinen, intendent, Museiverkets bildsamlingar, tfn 040 128 6103, hannu.hakkinen@nba.fi
Sari Mäenpää, intendent, Finlands sjöhistoriska museums bildsamlingar, tfn 040 128 6482, sari.maenpaa@nba.fi

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.
Lapsia jäätyneen lätäkön äärellä.
Barn vid en frusen pöl på Topeliusgatan i Tölö i Helsingfors år 1930. Foto: Pietinen, Museiverket (19670603_258)

Konepistoolimies Silmukkatien itäpuolella.Voin lastausta.Lapsia jäätyneen lätäkön äärellä.
En kulspruteskytt vid Svir sommaren 1942. Foto: Museiverket (7769_201)
Smör lastas på Finlands Ångfartygs Aktiebolagets s/s Arcturus i början av 1900-talet. Foto: FÅA – Silja Line/Finlands sjöhistoriska museum (200627_433)
Barn vid en frusen pöl på Topeliusgatan i Tölö i Helsingfors år 1930. Foto: Pietinen, Museiverket (19670603_258)
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön s/s Oihonnan ravintoVärilitografia Vaasasta.
Restaurangen ombord på Finlands Ångfartygs Aktiebolagets s/s Oihonna i början av 1900-talet. Fartyget hade färdigställts år 1898. Foto: Eric Sundström, FÅA – Silja Line/Finlands sjöhistoriska museum (200627_96)
Gustav Johan Philips färglitografi över Vasa från 1872. Foto: Museiverket (19451220_4)


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket