Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut understöd till museernas innovativa projekt

Museiverket delade ut understöd till museernas innovativa projekt


Museiverket har delat ut behovsprövade statsunderstöd till museernas innovativa projekt. Museer eller museisammanslutningar beviljades sammanlagt 647 000 euro i understöd för 38 olika projekt. Med hjälp av understöden strävar man efter att stärka museernas samhälleliga genomslagskraft genom att stöda innovativa verksamhetsformer samt dialog och nätverk mellan museet och dess verksamhetsmiljö samt genom att rikta utvecklingsåtgärder till samhällsmässigt betydelsefulla tyngdpunktsområden.

År 2013 riktades understöden i synnerhet till utvecklingsprojekt som främjar kulturell mångfald och välfärd samt förebygger utslagning. Med hjälp av understöden stöddes även kreativ innehållsproduktion och produktifiering, planering av kundinriktade tjänster samt stärkande av den kulturella läskunnigheten och en kulturpositiv värdegrund hos barn och unga.

För mer information om de understödda projekten kontakta helst museet som fått understöd.

En (finskspråkig) förteckning över understödstagarna

För mer allmän information om understöd för museernas innovativa projekt kontakta utvecklingschef Pirjo Hamari, pirjo.hamari@nba.fi, tfn 040 128 6005.
Siida. Ulkomuseo Nyt!
Samemuseet Siida beviljades understöd för projektet Ulkomuseo nyt vars mål är att uppdatera det traditionella friluftsmuseet och göra det tillgängligt för allmänheten. Foto: Samemuseet Siida

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket