Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverkets verksamhetsutrymmen i Helsingfors finns nu på Sturegatan

Museiverkets verksamhetsutrymmen i Helsingfors finns nu på Sturegatan


Museiverkets verksamhetslokalprojekt, som har pågått i över fem år, har nu avslutats och verkets verksamhetslokaler i Helsingfors finns nu, med undantag av museerna, på Sturegatan. I lösningen för verksamhetsutrymmena har man kombinerat gammalt och nytt. Museiverket förfogar över två gamla byggnader som har grundrenoverats och byggts om till vackra och tidsenliga verksamhetsutrymmen – byggnaden vid Sturegatan 2 A, som tidigare fungerade som institut för utbildning av lärare i huslig ekonomi, och Kulturhusets kontorsflygel vid Sturegatan 4. Mellan de byggnader som befinner sig på båda sidor av det berömda Kulturhusets konsertsal har byggts en förbindelsegång och ett modernt underjordiskt nybygge där Museiverkets nationellt betydelsefulla förhistoriska föremålssamlingar samt arkiv- och bildsamlingar har placerats.Panorama2
Julen 2007 blev det klart att Senatfastigheter låter bygga Museiverkets verksamhetslokaler på Sturegatan. Man hade länge väntat på och haft ett stort behov av nya verksamhetsutrymmen eftersom verket redan i åratal hade kämpat med utrymmesproblem som blev allt värre. Museiverket hade, förutom i museerna, verksamhet på flera olika adresser i Helsingfors och arbets-, samlings- och kundserviceutrymmena i ämbetsverket på Nervandergatan var både överfulla och i dåligt skick.

Det första skedet i verksamhetslokalprojektet var att grundrenovera byggnaden vid Sturegatan 2 A och att bygga en ny byggnad i tre våningar för samlingar och arkiv under jorden mellan Sturegatan 2 A och Kulturhusets konsertsal. Även förbindelsegången mellan Sturegatan 2 A och 4 byggdes i det här skedet. Det sista skedet i projektet var att grundrenovera Kulturhusets kontorsflygel vid Sturegatan 4 till Museiverkets förfogande.

Grundrenoveringen av Sturegatan 2 A och det underjordiska nybygget stod färdiga i början av 2011 och i början av hösten kunde man öppna kundtjänsten i de nya utrymmena. I de tidsenliga utrymmena kan man betjäna kunder bättre och effektivare än förut. I byggnaden vid Sturegatan 2 A finns Museiverkets avdelning Arkiv- och informationstjänster dit det hör fyra enheter: Arkivet och de arkeologiska samlingarna, Biblioteket, Bildsamlingarna och Dataadministrationen. Även Museiverkets registreringskontor finns vid Sturegatan 2 A.

I den underjordiska nybyggnaden kan de kulturhistoriskt värdefulla arkiven och samlingarna förvaras under kontrollerade förhållanden som garanterar att de olika materialen bevaras. I det omfattande och mångsidiga materialet finns material för forskning, skötsel och förvaltning av kulturmiljö och kulturarv som ackumulerats under över hundra år. I de arkeologiska samlingarna finns såväl tusentals år gamla fornfynd som nyare föremål från historisk tid.

Grundrenoveringen av Kulturhusets kontorsflygel vid Sturegatan 4 avslutades i årsskiftet 2012/2013 och Museiverket flyttade dit från Nervandergatan i mars 2013. Vid Sturegatan 4 arbetar verkets generaldirektör, avdelningarna Kulturmiljöskydd och Kulturmiljövård samt stödtjänsterna, det vill säga Utvecklingstjänsterna, Juridiska och personaltjänsterna, Ekonomitjänsterna och Kommunikations- och marknadsföringstjänsterna.

Museiverkets båda verksamhetshus är bra exempel på skickligt grundrenoverade byggnader, där gamla vackra konstruktioner har väckts till liv på nytt samtidigt som bland annat byggnadernas husteknik har moderniserats och energieffektiviteten förbättrats. Byggnadernas fasader har förblivit nästan oförändrade. Även i planeringen av interiören har man beaktat ursprungliga lösningar, val av material och färg så mycket som möjligt.

Den gamla byggnaden för institutet för utbildning av lärare i huslig ekonomi vid Sturegatan 2 A stod färdig år 1956. Den har planerats av arkitekterna Elma och Erik Lindroos. Byggnaden skyddas med stöd av förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader. Kulturhuset, som planerades av arkitekten Alvar Aalto, stod färdigt år 1958. Det skyddas med stöd av byggnadsskyddslagen.

Museiverket hyr utrymmena på Sturegatan av Senatfastigheter. Verket har utrymmen på sammanlagt 9600 m2 till sitt förfogande. I verksamhetslokalerna finns arbetsutrymmen för totalt cirka 200 personer. Mellan Museiverkets verksamhetshus finns Kulturhusets konsertsal, som även den är grundrenoverad. Alla utrymmen har moderniserats och tekniken är splitterny. Kiinteistö Oy Helsingin Kulttuuritalo ansvarar för Kulturhusets verksamhet.


Museiverkets personal och inbjudna gäster firar öppningen av de nya verksamhetsutrymmena fredagen den 26 april 2013. Öppningstalet hålls av kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki.

Information om Museiverket:

Museiverkets webbsidor www.nba.fi eller www.museiverket.fi
Kontaktinformation och ärendehantering
Registret för personal


Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Panorama2Sturenkatu2a ulkokuvaSturenkatu 4 ulkokuva
Panoramabild över Museiverkets verksamhetsutrymmen på Sturegatan. Verksamhetshusen finns på båda sidorna av Kulturhusets konsertsal (i mitten av bilden). Bild och bildbehandling: Liisa Tuomikoski, Museiverket
Museiverkets verksamhetsutrymmen finns i den gamla byggnaden för institutet för utbildning av lärare i huslig ekonomi vid Sturegatan 2 A, som stod färdig år 1956. Den har planerats av arkitekterna Elma och Erik Lindroos. Bild: Soile Tirilä, Museiverket
Kulturhuset, som planerades av arkitekten Alvar Aalto, stod färdigt år 1958. Museiverkets verksamhetsutrymmen (i förgrunden) finns i Kulturhusets kontorsflygel vid Sturegatan 4. Bild: Liisa Tuomikoski, Museiverket
Sturenkatu2a kirjastoSturenkatu 2:n ja 4:n yhdyskäytäväSturenkatu 4 kokoushuone
Bibliotekets läsesal vid Sturegatan 2 A. Museiverkets bibliotek är ett specialbibliotek inom museibranschen som är öppet för alla. Bild: Soile Tirilä, Museiverket
Museiverkets personal kan gå från det ena verksamhetshuset till det andra via förbindelsegången. Bild: Soile Tirilä, Museiverket
Museiverkets konferensrum Pressi 2 vid Sturegatan 4. Bild: Soile Tirilä, Museiverket
Sturenkatu 4 kokoushuone 4. krs
Ett litet kongressrum vid Sturegatan 4. Bild: Soile Tirilä, Museiverket


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket