Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Världsarvsobjekten beviljades understöd

Världsarvsobjekten beviljades understöd


Museiverket har delat ut sammanlagt 270 000 euro i understöd till de finländska världsarvsobjekten. Det inkom sammanlagt 43 ansökningar varav 28 objekt beviljades understöd.

I år beviljades en stor del av understöden för restaurering och reparationer av bostads- och gårdshusen i Gamla Raumo och på Sveaborg. Inom området för Gamla Raumo beviljades sammanlagt 24 privata objekt understöd. Majoriteten av dessa understöd används för att renovera yttertak och fasader. Bevarandet av stadsstrukturens mångsidighet tryggas dessutom genom att man stöder restaureringen av gårds- och ekonomibyggnader.

Det största enskilda understödsbeloppet på 140 000 euro beviljades ett projekt vars syfte är att uppföra en skyddsvägg i kraftverkskanalen vid Verla träsliperi och pappfabrik. Med hjälp av dammväggen strävar man efter att förebygga vatten- och översvämningsskador på fabriksbyggnader eftersom skadorna utgör ett allvarligt hot mot bevarandet av byggnaderna.
 
Stiftelsen av Gamla kyrka i Petäjävesi beviljades 9 000 euro i understöd för byggande av ett separat informationscenter. Målet är att allt bättre betjäna kyrkobesökare och samtidigt avskilja det egentliga kyrkorummet från kringfunktionerna och försäljningsverksamheten.

I Finland finns det sex kulturarvsobjekt som har tagits upp på Unescos världsarvslista: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki och Struves kedja. Världsarvsunderstöd beviljas i första hand åtgärder med vars hjälp man säkerställer att objektets världsarvsstatus fortbestår. Ägarna av världsarvsobjekten och byggnaderna som är belägna på dessa kan ansöka om understöd.

För ytterligare information kontakta överintendent Ulla Salmela, tfn 040 128 6251, ulla.salmela@nba.fi eller avdelningschef Mikko Härö, tfn 040 128 6241, mikko.haro@nba.fi

En (finskspråkig) förteckning över mottagarna av understöd för världsarvsobjekt år 2013
Idyllen i Gamla Raumo
Idyllen i Gamla Raumo. Foto: Soile Tirilä, Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket