Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut behovsprövade statsunderstöd till museer

Museiverket delade ut behovsprövade statsunderstöd till museer


Museiverket har delat ut de behovsprövade statsunderstöden till museer 2013. Totalt 155 museer beviljades sammanlagt 639 000 euro i understöd. Behovsprövade statsunderstöd beviljas museer som ägs av en kommun, en förening eller en stiftelse och som inte omfattas av lagstadgade statsandelar.

Det genomsnittliga understödsbeloppet uppgick till 4 017 euro. Största delen av understöden används till katalogisering, vård och konservering av museernas samlingar samt till reparationer av museibyggnader.

En (finskspråkig) förteckning över understödstagarna

För ytterligare information om utdelningen av understöd kontakta utvecklingsdirektör Pirjo Hamari, tfn 040 128 6005, pirjo.hamari@nba.fi
Iisalmen luontomuseon päädioraama
Iisalmi naturmuseum i Idensalmi beviljades 4 000 euro i understöd för katalogisering av samlingar. På bilden ett av museets dioraman. Foto: Iisalmi naturmuseum

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket