Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Den nya utställningen på Hvitträsk presenterar bostadshus som planerats av Eliel och Eero Saarinen

Den nya utställningen på Hvitträsk presenterar bostadshus som planerats av Eliel och Eero Saarinen


Eliel och Eero Saarinen planerade talrika bostadshus bland annat i Finland och i USA. Deras arbete kännetecknades av ett helhetstänkade där byggnaden utgör en del av landskapet och möblerna en del av byggnaden. På sommarens utställning ”Helhetskonstverk” på Hvitträsk presenteras Eliel och Eero Saarinens bostadsarkitektur med hjälp av historiskt material och moderna fotografier.

Eliel och Eero Saarinens karriärer omfattar en tidsperiod på cirka 60 år, och deras produktion finns såväl i Europa som i Förenta Staterna. Det planeringsmässiga helhetstänkandet präglade Eliels arbeten och också Eero fick detta tankesätt i arv, även om byggnadernas arkitektoniska karaktär ändrades med tiden och de nya idealen.

De som beställde hus och villor var oftast antingen yrkesmässigt eller på grund av sina fritidsintressen inriktade på olika områden av kultur. Byggnaderna skapade ramar för musik, konst och design. De berättar också om värdsfolkets levnadsvanor och livsmiljö. Prydnadskonst och design utgjorde en väsentlig del av husens interiörer, och trädgårdarna och landskapsarkitekturen kring byggnaderna kopplade husen till den omgivande miljön.
Villa Miniato
Villa Miniato 1901–02, Esbo. Villa Miniato hör till en serie av vitrappade villor som domineras av mjuka, rundade former och som har planerats av arkitekterna Gesellius–Lindgren–Saarinen. Foto: Jari Jetsonen.
Husen var oftast resultatet av ett samarbete antingen mellan kollegor, såsom på Herman Gesellius, Armas Lindgrens och Eliel Saarinens arkitektbyrå, eller med andra konstnärer och planerare eller också mellan familjemedlemmar. På utställningen presenteras också tre av Saarinens egen familjs hem: Hvitträsk, Saarinen House och Loja Saarinens hus. I synnerhet i de två först nämnda kristalliseras särdragen av Eliel och Eero Saarinens arkitektur: harmoniska och hemtrevliga rum samt genomtänkta detaljer.

På utställningen ”Helhetskonstverk” presenteras 17 bostadshus som planerats av Eliel och Eero Saarinen. Materialet har samlats in från arkiven i Cranbrook och Yale, från konstmuseet i Indianapolis och i Finland från Arkitekturmuseet, Helsingfors stadsmuseum, Museiverkets bildsamlingar och privata samlingar. Ritningar, historiska och moderna fotografier samt utställningstexterna belyser byggnadernas historia och nutid. Stolarna som Eliel Saarinen planerade för dessa hus och som fortfarande är i produktion ger uttryck åt detaljernas viktighet som en den av helheten. I en film som anknyter till utställningen berättar Susan Saarinen om sina minnen av sin fars och farfars arkitektur.

Utställningen ”Helhetskonstverk” är öppen på Hvitträsk 11.4–15.11.2013. Manuset till utställningen har skrivits av Sirkkaliisa Jetsonen, och Jari Jetsonen har svarat för utställningsplaneringen och fotografierna.

Ytterligare information:
Överarkitekt Sirkkaliisa Jetsonen, tfn. 040 128 6274, sirkkaliisa.jetsonen@nba.fi
Museiföreståndare Pepita Ehrnrooth-Jokinen, tfn 040 128 6358, pepita.ehrnrooth-jokinen@nba.fi
 

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Koebel house
Koebel House 1937, 1939–40, Grosse Pointe Farms, Michigan, USA.
I planeringsarbetet som inleddes 1937 deltog till en början Eliel och Eero Saarinen som nyligen hade grundat en gemensam arkitektbyrå. Foto: Jari Jetsonen.
Wermuth House
A. C. Wermuth House 1941–42, Fort Wayne, Indiana, USA.
Cranbrooks entreprenör A. C. Wermuth lät planera ett hem åt sig själv i landsbygdens ro i Indiana. Foto: Jari Jetsonen.
Villa Miniato
Villa Miniato 1901–02, Esbo. Villa Miniato hör till en serie av vitrappade villor som domineras av mjuka, rundade former och som har planerats av arkitekterna Gesellius–Lindgren–Saarinen. Foto: Jari Jetsonen.

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket