Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Länge leve byggnaden! presenterar återanvändning av byggnader

Länge leve byggnaden! presenterar återanvändning av byggnader


En publikation om återanvändning av byggnader kallad ”Länge leve byggnaden! Nytt användningsändamål – nytt liv” har kommit ut. Byggnadsarvsdagarnas publikation presenterar cirka 60 olika sätt att återanvända byggnader som inte längre används för sitt ursprungliga syfte. Den tar upp både i kända och mera originella objekt runt om i Finland. Samtidigt får man reda på vad som har byggts bland annat i det som tidigare varit krutkällare, avsats för en skidlift, ett banschakt, en värmecentral, en brandstation och ett stall.

Till grund för publikationen ligger en enkät som Byggnadsarvsdagarna låtit gör för att samla in intressanta exempel på och historier om objekt som återanvänts. Man fick in nästan hundra svar på enkäten från olika platser i Finland.

Syftet med exemplen är att inspirera folk till att iaktta sin närmiljö och byggnaderna som finns där med nya ögon och försöka hitta nya användningsändamål för gamla byggnader, byggnadshelheter och konstruktioner.

Evenemangsarrangörerna för byggnadsarvsdagarna kan beställa publikationen gratis via Finlands Hembygdsförbund erp@kotiseutuliitto.fi.

Publikationen i elektroniskt formatByggnadsarvsdagarna kulminerar i september – tävlingen fortsätter till november


Syftet med Dagarna för Europas byggnadsarv är att främja kännedomen om och uppskattningen av byggnadskulturen och kulturarvet. I Finland är temat för i år Länge leve byggnaden! Med hjälp av detta tema vill man föra fram användningsmöjligheterna för byggnader, byggnadshelheter och konstruktioner som inte längre används för sitt ursprungliga ändamål.

Byggnadsarvsdagarna, på engelska European Heritage Days, firas på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen. Uppskattningsvis 20 miljoner människor i 50 olika länder deltar i byggnadsarvsdagarna som arrangeras varje höst. Huvudhelgen för evenemangen är den 6–8 september.

Tävlingen Kulturmiljöskaparna som ordnas för barn och unga inom ramen för byggnadsarvsdagarna håller på fram till den 15 november. Man kan delta i tävlingen genom att komma med en idé om ett nytt användningsändamål för en byggnad som är tom, nästan outnyttjad eller hotas av rivning.

I Finland koordineras byggnadsarvsdagarna av en arbetsgrupp som leds av miljöministeriet. I den ingår Museiverket, Utbildningsstyrelsen, Finlands Hembygdsförbund och Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry (föreningen för kulturarvsfostran).

Ytterligare information
Dagarna för Europas byggnadsarv
Byggnadsarvsdagarnas blogg
Tävlingen Kulturmiljöskaparna
Byggnadsarsdagarnas evenemangskalender
Miljo.fi: Byggnadsarv och kulturmiljöer

Ytterligare information
Liisa Lohtander, Finlands Hembygdsförbund, tfn 045 1509 109, liisa.lohtander@kotiseutuliitto.fi
Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, tfn 0400 143 956, hanna.hamalainen@ymparisto.fi
Eläköön rakennus -kirjan kansi

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket