Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Dagarna för Europas byggnadsarv kulminerar med tusentals evenemang kommande veckoslut – i Finland ordnas tiotals evenemang runt om i landet

Dagarna för Europas byggnadsarv kulminerar med tusentals evenemang kommande veckoslut – i Finland ordnas tiotals evenemang runt om i landet


Dagarna för Europas byggnadsarv ordnas det andra veckoslutet i september, den 7–8 september 2013. I Finland ordnas tiotals evenemang från sydkusten ända till Lappland.

Man har valt Länge leve byggnaden! som tema för dagarna i Finland. Temat lyfter fram betydelsen av att återanvända byggnader: genom förändring kan ett objekt som stått oanvänt få nytt liv istället för att förfalla. Under veckoslutet kan man på olika håll i landet bekanta sig med byggnader som fått ett nytt användningsändamål.

Evenemangen ordnas med lokala krafter och oftast är det fritt inträde. Mer information finns i kalendern på webbplatsen www.byggnadsarv.fi.

ERP-logo
Sammanlagt ordnas tusentals evenemang i över 50 länder under Byggnadsarvsdagarna (European Heritage Days) och uppskattningsvis 20 miljoner människor deltar i dessa.  Syftet är att främja kännedomen om och uppskattningen av byggnadskulturen och kulturarvet. Dagarna firas på initiativ av Europarådet och EU-kommissionen.

I Finland koordineras byggnadsarvsdagarna av en grupp som leds av miljöministeriet. I den ingår Museiverket, Utbildningsstyrelsen, Finlands Hembygdsförbund och Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry (föreningen för kulturarvsfostran).

Publikation med information

Det har utkommit en tvåspråkig publikation på temat för byggnadsarvsdagarna kallad Länge leve byggnaden! Nytt användningsändamål – nytt liv. I den presenteras cirka 60 olika sätt att återanvända byggnader som inte längre används för sitt ursprungliga syfte. Dessa exempel inspirerar folk till att iaktta sin närmiljö med nya ögon och hitta nya användningsändamål för gamla byggnader, byggnadshelheter och konstruktioner.

Tävlingen Kulturmiljöskaparna pågår till november

Tävlingen Kulturmiljöskaparna som ordnas för barn och unga inom ramen för byggnadsarvsdagarna håller på fram till den 15 november. Man kan delta i tävlingen genom att komma med en idé om ett nytt användningsändamål för en byggnad som är tom, nästan outnyttjad eller hotas av rivning.

Evenemang i Finland
http://www.rakennusperinto.fi/tapahtumat/fi_FI/Erp-tapahtumat/

Publikationen i elektroniskt format och ytterligare information om Dagarna för Europas byggnadsarv:
www.rakennusperinto.fi/erp
Evenemangsarrangörerna för byggnadsarvsdagarna kan beställa publikationen gratis via Finlands Hembygdsförbund, erp@kotiseutuliitto.fi

Tävlingen Kulturmiljöskaparna:
http://www.rakennusperinto.fi/muuta_sisaltoa/erp/sv_SE/Kulturmiljoskaparna/

Byggnadsarvsdagarnas blogg (på finska):
http://rakennusperinto.blogspot.fi/

Miljo.fi: Byggnadsarv och kulturmiljöer
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=429417&lan=fi&clan=sv

Council of Europe: European Heritage Days
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ehd/

Ytterligare information
Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, tfn 0400 143 956 hanna.hamalainen@ymparisto.fi
Liisa Lohtander, Finlands Hembygdsförbund, tfn 045 1509 109 liisa.lohtander @kotiseutuliitto.fi


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket