Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Värdefull forngrav hittades i Janakkala

Värdefull forngrav hittades i Janakkala


Historieentusiaster från Janakkala höll på att undersöka en åker med hjälp av metalldetektorer i slutet av oktober när de påträffade en spjutspets och ett yxblad av järn. De avbröt sina undersökningar och meddelande Museiverket om fyndet. Museiverkets forskare hittade en grav på fyndplatsen. I graven gjordes dessutom ett sällsynt fynd: där låg två svärd från olika tidsåldrar, ett från vikingatiden (800–1050 e.v.t.) och ett från korstågstiden (1050–1150 e.v.t.).

En provutgrävningsgrupp från Museiverket granskade fyndplatsen och öppnade ett utgrävningsområde på några kvadratmeter kring den. Vid djupare utgrävningar hittade man en grav bredvid föremålen.

I de övre utgrävningslagren urskildes kanterna av en rektangulär likkista. Djupare under spjutspetsen, yxan och ett grythandtag kunde urskiljas ett svärd med brutet blad från vikingatiden (800–1050 e.v.t.). På svärdbladet kan urskiljas bokstäver men först efter en röntgenfotografering kan man få reda på vad det står på svärdet. Under detta svärd blottades ett svärd på cirka 120 cm från korstågstiden (1050–1150 e.v.t.).
Luuranko haudassa
Museiverkets forskare dokumenterade graven med mätningsritningar och genom att fotografera och videofilma.
Foto: Simo Vanhatalo, Museiverket
På samma utgrävningsnivå, i västra ändan av graven hittades några ben och resten av den avlidna personens skalle. Graven grävdes djupare och då påträffade man ett cirka 180 cm långt skelett. Den avlidna personens skalle, händer och övre delen av kroppen hade bevarats förhållandevis bra. Höftbenet och fotbenen var mycket bräckliga. Skallen togs tillvara tillsammans med den omgivande sanden och lindades in i aluminiumfolie. Genom denna åtgärd säkerställer man att skallen bevaras hel för kommande daterings-, DNA- och benanalyser.

För närvarande utreder Museiverket möjligheterna att analysera skallen och de övriga bevarade benen. Resultaten av de planerade analyserna färdigställs tidigast nästa år. Med hjälp av analyserna kan man eventuellt få reda på när personen har gravlagts, dödsorsaken, hurdan kost han har ätit samt eventuellt även innehållet av den sista måltiden. Analysresultaten kan till och med visa var personen har bott och rört sig.

Något beslut om fortsatta undersökningar av gravplatsen har ännu inte fattats. Det är möjligt att det även finns andra gravar på platsen.

Historieentusiasterna som gjorde gravfyndet föregick med gott exempel när de omedelbart meddelade Museiverket om fyndet. Alla fasta fornlämningar skyddas automatiskt av lagen om fornlämningar (295/1963) och det är förbjudet att röra vid fornlämningarna utan Museiverkets tillstånd. Detta är viktigt för att experterna kan forska i en oberörd plats och ta tillvara all information. Inte heller lösa fornföremål som hittas på marken får rengöras eller behandlas på något sätt. Föremålet och uppgifterna om var och när det har hittats bör lämnas till Museiverket eller ett landskapsmuseum.

För ytterligare information om fyndet i Janakkala, kontakta forskaren Simo Vanhatalo, tfn 040 128 6203, simo.vanhatalo@nba.fi eller biträdande forskare Jan-Erik Nyman, tfn 040 128 6204, jan-erik.nyman@nba.fi

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Luuranko haudassaHautaMiekat laatikossa pystykuva
Museiverkets forskare dokumenterade graven med mätningsritningar och genom att fotografera och videofilma.
Foto: Simo Vanhatalo, Museiverket
På basis av föremålsfynden daterar sig den förut okända graven till korstågstiden (ca 1050–1150)
Foto: Simo Vanhatalo, Museiverket
I graven hittades ett nästan 120 cm långt svärd från korstågstiden (till vänster) och ett svärd från vikingatiden som hade placerats ovanpå varandra.
Foto: Janne Rantanen, Museiverket


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket