Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Finlands nationalmuseum förnyar sin verksamhet

Finlands nationalmuseum förnyar sin verksamhet


Finlands nationalmuseum har med stöd av hela personalen under året granskat museets strategiska målsättningar, uppdaterat organisationens strukturer och uppgifter samt letat efter nya och allt effektivare verksamhetsmetoder. Den nya uppdaterade organisationen med en struktur som bygger på servicehelheter och tjänster börjar tillämpas den 1 januari 2014.

Under utvecklingsarbetet stärktes de gemensamma processerna, granskades verksamheten ur kundernas synvinkel och man koncentrerade olika funktioner och inriktade arbetet till vardags på gemensamma strategiska mål.
Suomen kansallismuseon organisaatiokaavio
Den nya organisationen för Finlands nationalmuseum har två avdelningar, Samlingar och Museitjänster. Avdelningen Samlingar har som namnet uttrycker omsorgen om uppgifterna med anknytning till förvaltningen, utökandet, bevarandet och konserveringen av samt forskningen och informationsproduktionen kring samlingarna på Finland nationalmuseum. Avdelningens enheter är Centret för konservering och samlingar, Kulturhistoriska samlingar och experttjänster samt Kulturernas museisamlingar och experttjänster.

Avdelningen Museitjänster sköter produktionen för utställningar, program och kurser samt uppgifter med anknytning till tjänsterna för besökare. Avdelningens enheter är Utställningstjänster, Museipedagogik- och programtjänster, Tjänsteförsäljning och -kommunikation samt Besöksmålstjänster. Enheten Besöksmålstjänster är indelad i fyra delar: Nationalmuseet, Herrgårds- och hemmuseer, Slott och Fölisön.

Finlands sjöhistoriska museum verkar som en separat enhet i Maritimcentret Vellamo i Kotka. Utställningsverksamheten i Kulturernas museum, som flyttade från Tennispalatset, flyttar till Nationalmuseets byggnad men museets personal arbetar till augusti 2014 i tillfälliga lokaler vid Anttisgatan. 

Mer information ger:
överdirektör Helena Edgren, helena.edgren@nba.fi, tfn 040 128 6331
samlingsdirektör Eija-Maija Kotilainen, eija-maija.kotilainen@nba.fi, tfn 040 128 6431
museitjänstdirektör Elina Anttila, elina.anttila@nba.fi, tfn 040 128 6131

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket