Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Svärdsmannen som hittades i forngraven i Janakkala avled under medeltiden

Svärdsmannen som hittades i forngraven i Janakkala avled under medeltiden


Museiverkets forskare hittade en forntida grav i Janakkala i oktober 2013. Fyndet möjliggjordes tack vare att historieentusiasterna som undersökte åkern med hjälp av metalldetektorer meddelade Museiverket om fyndplatsen och föremålsfynden som de gjorde. Nu har kol-14-dateringarna av graven färdigställts. Dateringarna som gjordes på den avlidnes armben visar att mannen har avlidit omkring år 1300. Utifrån detaljerna på skallen har man kunnat avgöra att den avlidne är en vuxen man.

Kolbiten som hade ställts på den avlidnes ansikte dateras till år 1000, det vill säga till vikingatiden, till samma tid som det kortare svärdet som hade placerats i graven. Det kortare svärdet (typ Z) dateras i enlighet med stil- och formklassificeringen av svärd till åren 950–1050 och det längre svärdet från korstågstiden (typ XI) till åren 1050–1200. Det finns med andra ord föremål från två olika förhistoriska tidsperioder i graven och själva mannen har avlidit under medeltiden.
Janakkala luunäyte
Benprov som togs på den avlidnes högre överarm. Foto: Simo Vanhatalo, Museiverket.
Undersökningarna av föremålen i graven och den avlidnes skalle pågår fortfarande. Senare på våren kommer ännu en kol-14-datering av de brända benen i övre delen av graven att färdigställas. Även de osteologiska analyserna av skallen och makrofossilanalyserna av den avlidnes abdomen torde färdigställas på våren. Som bäst kan analyserna ge en mängd nya kunskaper om ”svärdsmannen från Janakkala”: orsaken till hans död, hurdan kost han ätit, eventuellt till och med innehållet av hans sista måltid samt också området inom vilket han har rört sig och bott.

Denna grav och undersökningarna av graven ger mycket ny information om begravningssätten i slutet av järnåldern och vid övergången till medeltiden. Om graven daterades endast utifrån föremålsfynd skulle både graven och den avlidne uppskattas vara äldre än de är. För metallsökare är detta ett gott exempel på det rätta tillvägagångssättet. Historieentusiasterna från Janakkala säkerställde möjligheten till behöriga undersökningar och att svärdsmannen kan berätta mycket mera om sitt liv och det forntida Finland än föremålsfynden som i och för sig förstås också är betydande. I svärdsmannens grav i Janakkala hittades en spjutspets, ett grythandtag, en yxa, två svärd och en kniv.

För ytterligare information om fyndet i Janakkala, kontakta forskaren Simo Vanhatalo, tfn 040 128 6203, simo.vanhatalo@nba.fi

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket