Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Burger Kings planer för järnvägsstationen äventyrar inte skyddet av restauranglokalen

Burger Kings planer för järnvägsstationen äventyrar inte skyddet av restauranglokalen


Museiverket har i december gett ett utlåtande till VR Group Ab om planen att ändra Eliel-restaurangen i Helsingfors centralstation till en Burger King-restaurang. Planerna beaktar byggnadens skyddsmål och inga hinder finns för att genomföra planerna. Det krävs dock sans och eftertanke till exempel vad gäller reklamskyltarnas höjd och deras placering. Reklamerna som för närvarande skyddar bygget är enbart tillfälliga konstruktioner.

Museiverket framför i sitt utlåtande att VR ska göra upp en strategi för användningen av lokaliteten för centralstationen, i vilken skulle fastställas de olika lokaliteternas kulturhistoriska värde och autenticitet samt göras upp principer för hur ändringar i olika lokaliteter kunde genomföras. Samtidigt skulle anvisningar om bl.a. reklam och belysning göras upp. Genom strategin kan klara principer fastställas för hur stationens helhet och kulturhistoriska värde kan förvaltas. Strategin för lokaliteten skulle också vara till hjälp i samband med uthyrning av lokaliteterna. Museiverket tar inte ställning till användningsändamålet eller valet av användare av de skyddade lokaliteterna, utan enbart till ändringar i lokaliteten.

Museiverkets utlåtande till VR Group Ab (på finska)

Mera information:
Arkitekt Anu Laurila, anu.laurila@nba.fi, tfn 040 128 6285
Helsingfors järnvägsstation
Helsingfors järnvägsstation, som designades av Eliel Saarinen, togs i bruk år 1919. Byggnaden skyddas med stöd av förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader. På bilden är järnvägsstationen år 1988. Bild: Maija Kairamo, Museiverket (RHO124501_5)

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket