Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Biografin över Carl Fredrik Meinander kastar ljus på denna kända arkeologs karriär och korrespondens

Biografin över Carl Fredrik Meinander kastar ljus på denna kända arkeologs karriär och korrespondens


Museiverket har publicerat biografin ”Carl Fredrik Meinander – Arkeolog med perspektiv” som skrivits av professor Torsten Edgren. Verket beskriver den kända arkeologen som lärare, vetenskapsman och människa. Som källmaterial har Edgren använt såväl Meinanders vetenskapliga publikationer som hans privata korrespondens.

C. F. Meinander utförde sin livsgärning vid Arkeologisk Kommission som svarade för förvaltningen av fornminnen i Finland fram till början av 1970-talet, samt som professor i arkeologi vid Helsingfors universitet. Inom vetenskapen specialiserade han sig på bronsåldern i Finland, den gropkeramiska kulturen på Åland, den kamkeramiska kulturen i området kring Saimen samt på forskningar kring den förhistoriska bebyggelsens kontinuitet. Därutöver var han aktivt verksam i det internationella arkeolognätverket och följde noggrant arkeologins utveckling både i de nordiska länderna och i övriga Europa.

Biografin åskådliggör förutom Meinanders karriär också det mera privata i hans liv, bland annat hans korrespondens med familjemedlemmar, vänner och kollegor. Meinander var aktiv med att skriva brev, och i synnerhet de krigstida breven från fronten skapar en levande bild av en vetenskapsman i den stränga krigsvardagen. I boken finns även Meinanders privata korrespondens från skol- och studietiden samt under fältarbetsresor till utlandet.

Den utgivna boken är det första verket som behandlar Meinanders liv och vetenskapliga karriär. Författaren, Torsten Edgren, har samarbetat med Carl Fredrik Meinander och dessutom utfört ett omfattande forskningsarbete med Meinanders arkivmaterial.

Boken ges ut på Carl Fredrik Meinanders modersmål, svenska.


Torsten Edgren
CARL FREDRIK MEINANDER – ARKEOLOG MED PERSPEKTIV

Museiverket 2014, 285 s., inbunden, ISBN 978-951-616-243-3, ISSN 2243-1357, 28 € (inkl. moms), Museiverkets publikationer 1

Ytterligare information:
Torsten Edgren, tfn 050 63 832, torsten.edgren@kolumbus.fi

Beställning av recensionsexemplar:
Marknadsföringsplanerare Sari Häkkinen, tfn 040 128 6043, sari.hakkinen@nba.fi

Museiverkets publikationer säljs i Nationalmuseets museibutik (Mannerheimvägen 34, Helsingfors). Publikationer kan också beställas mot postförskott. Beställningar sänds under adress: Museiverket, Publikationsbeställningar, PB 00101 Helsingfors eller per e-post: kirjatilaus@nba.fi

Museiverkets publikationer säljs även av den virtuella bokhandeln Granum

Carl Fredrik Meinander - Arkeolog med perspektiv

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket