Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut understöd för dokumentation av och forskning i det finländska kulturarvet

Museiverket delade ut understöd för dokumentation av och forskning i det finländska kulturarvet


Museiverket har beviljat 31 sökande sammanlagt 115 000 euro för dokumentering av och forskning i det finländska kulturarvet, särskilt landsbygds- och arbetarkulturen år 2014. Man mottog 116 understödsansökningar för kulturarvsprojekten.

Understöden är avsedda i synnerhet för projekt för det lokala kulturarvet. Projekt som understöds är bland annat publicering av traditionsböcker, ordnande av arkiv, insamling och dokumentering av kulturarvsmaterial samt utställningsprojekt.

För ytterligare information om utdelningen av understöden, kontakta specialsakkunnig Anu Niemelä anu.niemela@nba.fi
Mer information om projekten som beviljats understöd fås av de sökande.

En förteckning (på finska) över understödstagarna
Museovirasto jakoi kulttuuriperinneavustukset
År 2013 beviljade Museiverket understöd bland annat till Kolttakultturisäätiö (Skoltsamiska fonden) för ett digitaliseringsprojekt av skoltsamernas kulturarv. Denna skannade gruppbild har tagits sommaren 1950 vid stranden av Sevettijärvi skola, eventuellt efter en ortodox gudstjänst. En del av personerna på bilden har identifierats och identifieringsarbetet fortsätter fortfarande. Det finns inga uppgifter om personen som tagit fotografiet. Det ägs av Eeva Nykänen.

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket