Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket och Finlands nationalmuseum satsar på Olofsborgs fysiska tillgänglighet och kunskapsmässiga åtkomlighet

Museiverket och Finlands nationalmuseum satsar på Olofsborgs fysiska tillgänglighet och kunskapsmässiga åtkomlighet


På Olofsborg har man startat ett projekt som pågår 2014. Under projektet utvecklar man borgens dragningskraft som turistmål genom att förbättra såväl den fysiska som den innehållsliga tillgängligheten. Museiverket och Finlands nationalmuseum svarar för projektet. Det får finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och som finansiärmyndighet fungerar Södra Savolax landskapsförbund. Projektets kostnadsberäkning uppgår till 197 600 euro, varav stödandelen från Europeiska regionala utvecklingsfonden är 70 procent.

På Olofsborg görs en lättillgänglig utställning om borgens historia. Utställningen är tillgänglig och ger en presentation för flera sinnen om borgens fascinerande förflutna. För utställningen planeras bland annat en miniatyrmodell som man får röra vid, en presentationsvideo om de utrymmen i borgen som det är svårt att nå samt föremål som man får röra vid och lukta på.

Den lättillgängliga utställningen placeras i källaren i borgens nya förborg. I källaren har man tidigare haft en utställning om borgens restaureringshistoria och ett ortodoxt museum. Passagen från Tallisaari till utställningslokalerna görs enklare bland annat med rullstolsramper på borgens bro och genom att jämna stenbeläggningen på borggården. Förutom personer med rörelsehinder drar även äldre och barn nytta av dessa förbättringar. Den stegvisa förbättringen av borgens tillgänglighet utgör en stor nytta även för Nyslotts operafestival. På Olofsborg pågår som bäst mätningsdokumentation som krävs för planerandet av tillgänglighetslösningarna och förundersökningar. Förbättringarna genomförs på hösten.

På Olofsborg ordnas även en funktionell verkstad riktad till barn. På utställningen kan såväl barn som vuxna leva sig in borgens liv till exempel genom att sätta sig till bords med borgfogden, klä sig i epokens kläder eller en soldats utstyrsel, röra vid för epoken typiska kärl och så vidare.

Såväl utställningen som barnens funktionella verkstad planeras och genomförs med tanken Design for All, varvid samma tillgängliga lösningar och val tjänar ett så omfattande klientel som möjligt.

Mer information ger:
Intendent Jouni Marjamäki, tfn 040 128 6344, jouni.marjamaki@nba.fi
Projektkoordinator Antti Airaksinen, tfn 040 128 6356, antti.airaksinen@nba.fi
Olavinlinna
Olofsborg.
Foto: Jouni Marjamäki, Museovirasto (V12:6)

Euroopan aluekehitysrahastoVipuvoimaa EUltaFI Saimaan Maakunta vaakaMv logo fi rgb lores


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket