Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket och Finlands Hembygdsförbund förbereder ratificeringen av Faros kulturarvskonvention i Finland

Museiverket och Finlands Hembygdsförbund förbereder ratificeringen av Faros kulturarvskonvention i Finland


Finland förbereder ratificeringen av Farokonventionen i år. Konventionen som gäller kulturarvets samhälleliga betydelse och har utarbetats på Europarådets initiativ framhäver medborgarnas rättigheter och skyldigheter till ett mångformigt kulturarv i vardagslivet. Ratificeringen av konventionen förbereds av Museiverket och Finlands Hembygdsförbund på undervisnings- och kulturministeriets initiativ.

Farokonventionen framhäver den betydelse som kulturarvet har som berikare av nutiden och framtiden. Dessutom uppmuntrar den såväl enskilda medborgare som sammanslutningar och myndigheter till en allt aktivare växelverkan.

Farokonventionen är den mest omfattande och mångsidiga internationella kulturarvskonventionen. Det utarbetas inga objektsförteckningar utan konventionen framhäver de betydelser som människorna ger kulturarvet och det förhållande som människorna har till sin kulturmiljö och föremålen. Det är också intressant hur man berättar om det förflutna.

Alla medborgare och aktörer inom kulturarvsbranschen kan berätta om sina åsikter om kulturarvet genom att besvara en enkät med hjälp av vilken man samlar in idéer och kommentarer om i synnerhet tre teman: 1. Kulturarvet som resurs för en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling, 2. Kulturarvet i individers och samfunds vardag samt 3. En öppen, rättvis och serviceinriktad kulturarvsförvaltning.

Enkäten öppnas i webbtjänsten Otakantaa.fi (www.otakantaa.fi) i april. De inkomna svaren bifogas till slutrapporten om projektet som förbereder ratificeringen av Faros ramkonvention. Rapporten kommer att överlåtas till undervisnings- och kulturministeriet i slutet av året.

För mer information om ratificeringsprojektet kontakta koordinator, FD Pauliina Latvala, pauliina.latvala@kotiseutuliitto.fi.

Läs mer om Farokonventionen på Europarådets webbplats
Faro

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket