Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Senatsfastigheter och Museiverket utför intensivt samarbete på Olofsborg – ett livligt år av renoveringar har inletts

Senatsfastigheter och Museiverket utför intensivt samarbete på Olofsborg – ett livligt år av renoveringar har inletts


8 OlavinlinnaSenatsfastigheter, Brottspåföljdsmyndigheten och Museiverket meddelar

Olofsborg övergick från Museiverket till Senatsfastigheter i början av 2014. Museiverket fortsätter att bedriva museiverksamhet på slottet som hyresgäst och tjänstgör som expert i Senatsfastigheters reparations- och restaureringsprojekt på Olofsborg. Samarbetet är intensivt och år 2014 kommer att bli ett livligt renoveringsår på Olofsborg.

Senatsfastigheter kommer att använda nästan en miljon euro till renoveringar på Olofsborg i år. Museiverket har nästan 200 000 euro projektfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden till sitt förfogande för att göra Olofsborg bättre tillgänglig. Därutöver svarar Museiverket fortfarande för monteringen och nedmonteringen av regntaket som behövs för Nyslotts operafestival.

Murarna repareras och tegeldelar konserveras ännu under flera år

Reparationerna av murarna som påbörjades i bastionen Vattenport fortsätter hela våren, och skottgluggar och tegelvalv konserveras delvis ännu på sommaren. Arbetsplatsen har samtidigt varit ett utvecklingsprojekt för restaureringsmetoder, dokumentering och tekniska lösningar och det kommer att användas som modell vid reparationerna av murarna som fortsätter på hösten. Fångarbetet som inleddes på hösten har fungerat bra. Allt som allt repareras murarna på slottet ännu i åratal framöver.

Skadorna efter stormarna Eino och Selja åtgärdas på hösten

Stormarna som rasade i slutet av förra året rev loss en del av Klocktornets kopparplåttak som byggdes i mitten av 1950-talet. Senast har man varit tvungen att reparera taket på grund av stormskador år 2008. Monteringen av byggställningar på en smal klippremsa bredvid det nästan 30 meter höga tornet slukar en stor del av budgeten för renoveringarna men ställningarna gör det möjligt att också undersöka murbruket på tornets väggar som vetter mot sjön. Genast på hösten efter operafestivalen repareras även en vattenläcka som upptäcktes i Kongressalen. Orsaken till läckan skador i vattenisoleringen på kanonbatteriet ovanför salen.

Olofsborgs tillgänglighet förbättras

I slutet av året kommer Finlands nationalmuseum att öppna en tillgänglig utställning i källarna på Olofsborgs förborg som byggdes på 1600-talet. Samtidigt förbättrar Museiverket slottets tillgänglighet genom att underlätta passagen från Tallisaari till utställningslokalerna. Flaskhalsar när det gäller tillgänglighet är i synnerhet trapporna på fotgängarbron och vid huvudporten, den branta portgången samt trösklarna i lokalerna. Kullerstensbeläggningen på gården av bastionen Vattenport ska också jämnas ut. Mätningsdokumenteringen och förutredningarna som planeringen förutsätter är på gång och arbetena kommer att genomföras på hösten.

För mer information kontakta:
Byggchef Seppo Kinnunen, Senatsfastigheter, tfn 0205 811 612, 040 760 40 05, seppo.kinnunen@senaatti.fi
Avdelningschef Ilari Kurri, Museiverket, tfn 040 128 62 31, ilari.kurri@nba.fi
Biträdande direktör Pekka Martikainen, Brottspåföljdsmyndigheten/Sulkava fängelse, tfn 029 568 58 20, pekka.l.martikainen@om.fi

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.3 Olavinlinna4 Olavinlinna6b Olavinlinna
Entreprenör Jari Kaseva presenterar arbetsplatsen under ett möte mellan Senatsfastigheter och Museiverket i januari 2014. Under mötet kom man överens om praxis vid pågående och kommande reparationer på Olofsborg. Foto: Janne Hymylä, Museiverket (V12:7)
Riina Kangasluoma konserverar tegelvalv i skottgluggar. Foto: Tuija Väli-Torala, Kivityö Kaseva Oy (V12:8)
Skadorna på bastionen Vattenport har kartlagts. Foto: Riina Kangasluoma och Tuija Väli-Torala, Kivityö Kaseva Oy (V12:9)
7a Olavinlinna
8 Olavinlinna

Reparationen av Klocktornet i förgrunden på bilden inleds på hösten 2014. Foto: Johanna Nordman, Museiverket (V12:10)
Stormar rev loss takplåtar på Klocktornet i slutet av förra året. Foto: Kari Gröndahl, Museiverket (V12:11)
Logot

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket