Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut understöd till museernas innovativa projekt

Museiverket delade ut understöd till museernas innovativa projekt


Museiverket har beviljat sammanlagt 586 000 euro i understöd till 32 sökande för innovativa projekt vid professionellt skötta museer år 2014. Målet för museernas innovativa projekt är att öka museernas samhälleliga genomslagskraft genom att främja lokala nätverk och nya partnerskap, samarbete mellan museer samt ny och kreativ museiverksamhet.

Understöd för 2014 söktes av 73 museer eller museikoalitioner och det sammanlagda ansökta beloppet uppgick till 1 570 240 euro.

Understöden har riktats till följande utvecklingsområden:
  • uppbyggnad av nya partnerskap och utveckling av samarbetsformer
  • kundinriktad planering och testning av tjänster samt genomförande av dessa
  • mångsidigt utnyttjande och öppnande av kulturarvsmaterial och kunskap
  • utveckling och främjande av kollaborativ verksamhet
  • erbjudande av nya slags inlärningsmiljöer och upplevelser med anknytning till kulturarvet för barn och unga

För ytterligare information om utdelningen av understöd kontakta specialsakkunnig Eija Liukkonen, tfn 040 128 6009, eija.liukkonen@nba.fi
Mer information om projekten som beviljats understöd fås av de sökande.

En finskspråkig förteckning över understödstagarna
Röntgenkuva valkoisesta hevosesta
Kervo konstmuseum fick år 2013 understöd för projektet Sirkushevoset sairastaa där reparationen av hästarna av glasfiber på cirkusminnesmärket från 1979 påbörjades med en ingående konditionskartläggning. Den vita hästen på minnesmärket fick genomgå en röntgenundersökning. Foto: Avdelningen för föremålskonservering vid Yrkeshögskolan Metropolia.

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket