Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Nationalmuseets Spirit of Budō -utställning uppvisar den japanska kampkonstens historia

Nationalmuseets Spirit of Budō -utställning uppvisar den japanska kampkonstens historia


Utställningen om japanska kampkonster, ”Spirit of Budō – Krigarens väg” öppnas fredagen den 11 april 2014 och pågår fram till söndagen den 8 juni 2014. På utställningen visas bland annat flera dekorerade harnesk, hjälmar och svärdslidor, svärdhandtag samt bågar. De äldsta föremålen härstammar från 1800-talets slut.

Anledningen till att utställningen planerades och producerades var det stora internationella intresset för den japanska kampkonstkulturen. Med hjälp av utställningen belyses de japanska kampkonsternas historia; deras uppkomst som stridsteknik för slagfälten (bujutsu) samt deras utveckling till sportgrenar och fysisk träning som formar både kroppen och sinnet (budō).

Utställningen Spirit of Budo – Krigarens är ett samarbete mellan Japan Foundation och japanska ambassaden i Finland och visas på Finlands nationalmuseum från den 11 april till den 8 juni 2014.

På utställningen visas slidor och handtag till svärd som tachi och uchigatana från 1800-talets slut samt moderna rekonstruktioner av harnesken ō-yoroi (fullharnesk) och mogami-dō haramaki (magskydd) samt hjälmarna hoshi-kabuto (stjärnhjälm), suji-kabuto (stränghjälm) och kawari kabuto (unik hjälm). Bågarna är från 1900-talet.

Utställningen har tidigare visats bland annat i Indien, Thailand, flera europeiska länder, Ryssland, Turkiet, USA, Kanada och Sydamerika.

Utställningen ingår i evenemangshelheten ”Spirit of Samurai 2014” som kulminerar i en riduppvisning på söndagen den 1 juni i Helsingfors. Samurajgruppen, som för första gången rider i Norden, hör till den japanska Ogasawaraklanen, i vilken den shintoistiska Yabusame-traditionen, bågskytte som utförs till häst, har utövats i 32 generationer.

I anslutning till utställningen ordnas evenemangsdagar på Nationalmuseet lör 12.4. och lör 17.5.2014.

Stiftelsen Japan Foundation bedriver internationellt kulturutbyte med över 130 länder runt om i världen. Stiftelsens viktigaste programområden är konst- och kulturutbyte, undervisning i japanska språket i utlandet samt forskning och forskarutbyte kring Japan.

Utställningen består av två delar: Den första delen presenterar ursprungliga historiska vapen och deras kopior såsom bågar och pilar, harnesk och hjälmar, och belyser de japanska kampgrenarnas utveckling och förändringar från 700-talet till 1800-talet.

Många av de forna vapnen och harnesken har inte bevarats till modern tid, eller så är de alltför sköra för att transporteras utomlands. Därför har vi beslutat att ställa ut kopior som på ett klarare sätt visar hur vapnen och harnesken såg ut på den tid när de tillverkades.

I den andra delen behandlas omorganiseringen av de olika slagen av bujutsu till budō-grenar på 1800- och 1900-talet, samt det sätt på vilket kampkonsternas anda är närvarande i vardagen i det moderna Japan. I detta avsnitt presenteras också tio  budō-organisationer samt träningskläder och -utrustning, såsom bambusvärd, skydd samt bågar och pilar som idrottare och amatörer använder i dag.

Genom utställningen vill vi ge publiken en bild av den japanska kampkonstens historia, samt uppfattningen om estetik och kreativitet. Därtill presenteras Japans socialhistoria och förmågan att se på saker ur ett nytt perspektiv. 

Pressbilder

Mer information om utställningen ges av amanuens Satu Frondelius, tfn 040 128 6390 och överdirektör Helena Edgren, tfn 040 128 6331. 

Mer information om evenemangshelheten ”Spirit of Samurai 2014” finns på www.spiritofsamurai.com, producent Heikki Mäenpää Harjula Production Ltd, tfn 050 5644 777.

Ytterligare information om evenemangsdagar: museilektor Maiju Tuisku, tfn 040 128 6453.

Finlands nationalmuseets webbsidor
 
Mogami-dō haramaki ja suji-kabuto
Mogami-dō-haramaki-harnesk och suji-kabuto eller "stränghjälm", kopior. Foto: Japan Foundation.

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket