Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut understöd för restaurering av traditionsfartyg och skeppsvarv

Museiverket delade ut understöd för restaurering av traditionsfartyg och skeppsvarv


Museiverket har beviljat 463 637 euro för restaurering av fartyg som är klassificerade som värdefulla samt iståndsättande av maskiner och anordningar på skepps- och båtvarv som utför traditionella renoveringar.

Det lämnades in 54 ansökningar om belopp på totalt 3,3 miljoner euro. De flesta sökande var privata personer och allmännyttiga samfund, men även några objekt som ägs av en kommun, ett museum eller ett fartyg i handelssjöfart finns med. Oftast ansökte man om understöd för renovering av fartygsskrov.

Understöd beviljades för trettio objekt, varav tolv är ångbåtar, tre motorfartyg, ett segelfartyg, två motorbåtar och sex segelbåtar. Bland understödstagarna finns dessutom tre fartyg i museisamlingar samt tre skeppsvarv som erbjuder renovering och förvaring av traditionsfartyg.

Det största understödet på 40 000 euro beviljades stödföreningen för ångbåten Panu, för restaurering av det 1898 byggda torrlastfartyget Panu, och det minsta på 600 euro för gjutning av rostarna i ångpannan i ångbogseraren Vänni som byggdes 1901.

Det till storleken största fartyget som beviljades understöd är den 75 meter långa, år 1961 byggda isbrytaren Sampo, som stöds med 25 000 euro för förnyande av dess trädäck. För iståndsättande av maskintekniken i den i New York 1943 för landstigningen i Normandie byggda bogseraren Merikarhu i Fredrikshamn beviljades 10 000 euro. Understöd bland museifartygen fick bl.a. barken Sigyn i Åbo och ett internationellt sett unikt landstigningsfartyg i K H Renlunds museisamlingar. Landstigningsfartyg kapades från Storbritanniens kungliga flotta under Krimkriget.

Det största understödet på 39 000 euro till skeppsvarv beviljades till Suolahti traditionsvarv för iståndsättande av en uppfordringsbana och en utrustningskaj. De mest betydande understöden bland segelbåtar beviljades med 37 000 till s/y Henrietta i Jakobstad för restaurering av skrovet, och med 30 000 till s/y Ursula i Helsingfors som stöd för rekonstrueringen av båtens rigg som förstördes vid en brand.

Mer information om understöd för rekonstruering ges av specialforskare Hannu Matikka, tfn 040 128 6273, hannu.matikka@nba.fi

Förteckning (på finska) över understödstagare


5 höyryhinaaja  Juno
Ångbogseraren Juno byggdes vid Borgå Mekaniska Verkstad år 1907 och tjänstgjorde som bogserare för Björneborgs Tändsticksfabrik fram till år 1927. Juno flyttades av en ny ägare från havet till sjön Päjäne där fartyget övergick i sågverket Nurmisen Saha Oy:s ägo och bogserade stockflottar för sågverket fram till mitten 1960-talet. Bild: Sohvi Puro.

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

5 höyryhinaaja  Juno
Ångbogseraren Juno byggdes vid Borgå Mekaniska Verkstad år 1907 och tjänstgjorde som bogserare för Björneborgs Tändsticksfabrik fram till år 1927. Juno flyttades av en ny ägare från havet till sjön Päjäne där fartyget övergick i sågverket Nurmisen Saha Oy:s ägo och bogserade stockflottar för sågverket fram till mitten 1960-talet. Bild: Sohvi Puro.
6 Merikarhu
M/s Merikarhu är en bogserare som byggdes i New York i Förenta Staterna 1943, för landstigningen i Normandie. Merikarhu kom till Finland 1946 när folkförsörjningsministeriet köpte bogseraren av ett utredningsorgan i Förenta staternas armé. Bogseraren användes vid minröjningar efter kriget. Fartyget tjänstgjorde från 1952 fram till 1990 som stadens hamnbogserare i Fredrikshamn. Bild: Traditionsföreningen m/s Merikarhu perinneyhdistys.
3 Henrietta
Henrietta är en östersjöåtta som ritades av Knud H. Reimers och byggdes vid Jakobstads Båtvarv 1947. Bild: Jan Backman.
12 Toimi
Passagerarångbåten Toimi byggdes vid maskinverkstaden J.D. Stenberg & Söner i Helsingfors år 1898. Bild: Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseura ry.


8 Parkki Sigyn
Barken Sigyn byggdes vid Gamla Varvet i Göteborg år 1887. Bild: Forum Marinum.
9 jäänmurtaja Sampo
Isbrytaren Sampo, som byggdes vid Wärtsilä skeppsvarv i Helsingfors 1961, är en av de fyra isbrytarna i Karhuserien. Fartyget tjänstgjorde i nästan trettio år som isbrytare på Bottenhavet och är numera en sevärdhet och isbrytare för turister i Kemi. Bild: Kemin Satama Oy. SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket