Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Medborgarenkät om kulturarvet har öppnats på webbplatsen Dinasikt.fi

Medborgarenkät om kulturarvet har öppnats på webbplatsen Dinasikt.fi


DinasiktHurdant kulturarv vill du föra vidare till kommande generationer? Hurdana nya seder att utnyttja kulturarvet kan du se i ditt bostadsområde? Dessa och många andra frågor kan du besvara i enkäten ”Allas gemensamma kulturarv” som har öppnats på webbplatsen Dinasikt.fi. Medborgarnas idéer och utvecklingsförslag behövs i beredningen av ratificeringen av Farokonventionen. Beredningsprojektets slutrapport överlåts till de politiska beslutsfattarna i slutet av det här året.

Finlands riksdag har för avsikt att ratificera den nya internationella kulturarvskonventionen, Farokonventionen i nästa år. Museiverket svarar tillsammans med Hembygdsförbundet för beredningen av ratificeringen. Finansråd Katju Holkeri, professor Janne Vilkuna och professor Katriina Siivonen är faddrar för projektet.

Genom enkäten på webbplatsen Dinasikt.fi kartlägger man hur såväl materiellt som immateriellt kulturarv påverkar människornas livsmiljöer och livskvalitet. Jämsides med enkäten pågår även också tre interaktiva diskussionsområden där ordet är fritt.

Farokonventionen sporrar till att identifiera betydelsen av kulturarvets mångsidighet. Samtidigt framhäver man det föränderliga europeiska kulturarvet som en resurs som alla har ansvar för. Alla har även rätt att utnyttja det på många olika sätt. På olika håll i Europa har medborgarorganisationer ordnat evenemang i Faroanda som stärker samhällen, till exempel promenader för att göra sig bekanta med kulturmiljön.

Farokonventionen som har utarbetats på initiativ av Europarådet har hittills ratificerats av sexton länder, bl.a. Ungern, Kroatien, Ukraina, Norge och Lettland.

Man kan svara på enkäten ”Alla gemensamma kulturarv” fram till den 15 augusti 2014. Enkäten finns på adressen:
https://www.otakantaa.fi/sv-FI/Bladdra_bland_projekt/ALLAS_GEMENSAMMA_KULTURARV_Enkat_om_beredningen_av_ratificeringen_av_Farokonventionen

Mer information:
koordinator Pauliina Latvala, pauliina.latvala@kotiseutuliitto.fi


Läs mer om beredningen av ratificeringen av Farokonventionen i Finland:
http://www.nba.fi/sv/om_oss/pressmeddelandearkiv?Article=5894
http://www.kotiseutuliitto.fi/faron-sopimuksen-valmistelu-kayntiin

Läs mer om Farokonventionen på Europarådets webbplats: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Identities/default_en.asp

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket