Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Den uppdaterade webbplatsen leder till Finlands fornminnesleder

Den uppdaterade webbplatsen leder till Finlands fornminnesleder

Museiverket har uppdaterat webbplatsen Muinaispolut.fi (www.muinaispolut.fi), som presenterar vandringsleder längs vilka det finns fornlämningar samt andra kulturarvs- och naturobjekt, och som lämpar sig för vandring på egen hand. Utöver objektens beskrivningar hittas på webbplatsen också objektens koordinater och GoogleMaps-kartor. Bland objekten finns också fyra dykningsplatser.

Museiverket ansvarar för innehållet och underhållet av webbplatsen Muinaispolut.fi. Presentationerna av lederna grundar sig på material som sammanställdes genom en enkät år 2005. Nu har webbplatsens innehåll uppdaterats och helheten kompletterats.

På webbplatsen presenteras 35 leder där det finns minst en fast fornlämning. Lederna ligger på olika håll i Finland. Nio besöksobjekt i Kyroland (Storkyro, Lillkyro och Laihela) har lagts till webbplats. De är för området typiska fornlämningar och representerar olika tidsåldrar från stenåldern till den stora ofreden. Nu kan man också göra utflykter under vatten. På webbplatsen Muinaispolut.fi presenteras fyra dykningsobjekt: Kabelvraket utanför Hangö, kronprins Gustav Adolfs vrak utanför Helsingfors samt Garpen I och Osborn & Elisabeth utanför Kimitoön.

Muinaispolut.fi-webbplatsen är på finska. Den finns på adressen www.muinaispolut.fi

Texter och foton: Ari Aalto, Leena Koivisto, Satu Koivisto, Vesa Laulumaa, Hannele Lehtonen, Kaisa Lehtonen, Päivi Maaranen, Mirja Miettinen, Satu Mikkonen-Hirvonen, Mikael Nyholm, Heimo Pajunen, Jaana Riikonen, Hanna-Maija Saarimaa Olli Soininen, Riikka Tevali, Teija Tiitinen, Pekka Tuuri, Tapio Äyräväinen.
Redaktion: Teija Tiitinen
Layout: Mikael Nyholm
Genomförande: Joose Niemi, Liisa Tuomikoski

Mer information om webbplatsen Muinaispolut ges av forskare Vesa Laulumaa, tfn 040 128 6283, vesa.laulumaa@nba.fi.
Saanan kulttuuripolku

Längs Saana kulturled i Kilpisjärvi finns flera kulturhistoriska sevärdheter ur Fjällapplands historia.


Pressbilder


Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

TuomaanmäkiLeväluhtaRistimäki
Tuomaanmäki i Storkyro med gravrösen från bronsåldern utgör ett upplevelserikt utflyktsmål för besökare som intresserar sig för såväl arkeologi som naturvärden. Foto: Leo Kinnari 2013

Gravfältet från järnåldern i Leväluhta i Storkyro hör till Finlands mest kända och gåtfulla arkeologiska objekt. I det blöta källsprånget har man hittat föremål och kvarlämningar av 90 människor. I dag dateras stället som ansetts vara ett gravfält till folkvandringstiden och den merovingiska tiden, cirka 300–750 år efter tidräkningens början. Foto: Leo Kinnari 2013

Det stora röset från järnåldern på Ristimäki i Lillkyro är ännu outforskat, men vid dess kant har man i samband med en sandtäkt hittat vapen från 700-talet efter tidräkningens början. Objektet har gjorts totalt tillgängligt och det ligger nära vägrenen. Foto: Leo Kinnari 2013

Rapolanharju
Saanan kulttuuripolkuHossa Värikallio
Rapolaåsen i Sääksmäki i Valkeakoski är en del av kulturlandskapet i Vanajavesi dal. Förutom Finlands största fornslott finns det i området även lämningar efter bosättningar, gravfält, offerstenar och en fornåker från förhistorisk tid. Foto: Liisa Tuomikoski, Museiverket

Längs Saana kulturled i Kilpisjärvi finns flera kulturhistoriska sevärdheter ur Fjällapplands historia.
Hossa vandringsområde i Suomussalmi genomkorsas av många leder. På leden till Värikallio finns en av Finlands största klippmålningar. Till Värikallio leder en utstakad led och längs den kan man beundra vandringsområdets varierande landskap och natur. SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket