Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Kvalitetsanvisningarna för de arkeologiska fältarbetena i Finland har uppdaterats – undersökningstillstånd kan nu ansökas med en blankett

Kvalitetsanvisningarna för de arkeologiska fältarbetena i Finland har uppdaterats – undersökningstillstånd kan nu ansökas med en blankett


Kvalitetsanvisningarna för de arkeologiska fältarbetena i Finland togs i bruk i april 2013. Anvisningarna har nu uppdaterats. De största förändringarna berör undersökningstillståndet. Därtill har det gjorts vissa preciseringar i de avsnitten som berör aktörerna och tillstånden att rubba fornlämningar. Både anvisningarna och bakgrundsmaterialet har nu översatts till svenska.

Undersökningstillstånd för fornlämningar kan i fortsättningen ansökas med en skild blankett. Även undersökningsplanen som hör till undersökningstillståndet har fått en egen blankett. Enhetlig och omfattande information underlättar och försnabbar behandlingen och jämförandet av ansökningarna. Blanketterna är i provanvändning under 2014, så all respons är välkommen.

De uppdaterade kvalitetsanvisningarna och blanketterna tas i bruk den 1.5.2014, men de kan användas redan nu.


Inkoon Kärrängenin kaivaukset
Utgrävning i Kärrängen i Ingo 2006. Foto: Sirkka-Liisa Seppälä, Museiverket.
Den uppdaterade anvisningen på Museiverkets webbsida
på svenska: www.nba.fi/sv/kulturmiljo/arkeologisk_kulturarv/kvalitetsanvisningar-faltarbeten
på finska: www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/laatuohjeet

Anvisningarna och blanketterna som gäller undersökningstillstånden
på svenska: www.nba.fi/sv/kulturmiljo/arkeologisk_kulturarv/hur_ga_till_vaga#undersokningstillstand
på finska: www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/menettelytapaohjeet#tutkimusluvat


Ytterligare information:

specialforskare Sirkka-Liisa Seppälä, tfn 040 128 6245, sirkka-liisa.seppala@nba.fi
Frågor gällande anvisningarna och blanketterna tas också emot på adressen laatuarkeologia@nba.fi.

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket