Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Utställningen Kanna och kyrkklocka berättar vrakhistorier från medeltiden

Utställningen Kanna och kyrkklocka berättar vrakhistorier från medeltiden


Med hjälp av kända medeltida vrakfynd i Finland berättar utställningen Kanna och kyrkklocka om sjöfartens historia, den framväxande handeln och de ökade kontakterna med omvärlden. De medeltida vraken är i många avseenden viktiga informationskällor. De kompletterar på ett fint sätt våra kunskaper om en tidsperiod som det finns få skriftliga källor om.

Utställningens stjärna är vraket vid Egelskär. Vraket har daterats till slutet av 1200-talet och är det första och tills vidare enda vrakobjektet som har grävts fram och undersökts helt i Finland. I fartyget, som förliste med sin last, har man hittat bland annat en av de äldsta bevarade kyrkklockorna i Finland, en stor mängd tyska keramikkärl samt den största lasten av norska brynstenar som påträffats på Östersjön. Ett ur forskningssynpunkt mycket intressant föremålsfynd är en tunna fylld med järntackor – det är sällan man påträffar oanvänt råmaterial från över 700 år sedan! Lastgodset som hittats ger även internationellt värdefull information om den medeltida föremålskulturen och ett unikt perspektiv på tidens handelsnätverk kring Östersjön. En stor del av dessa föremål och vraklämningar visas i utställningen Kanna och kyrkklocka.

Utställningen berättar även om andra medeltida vrak i Finland. Trots att Östersjön är känd för sina många välbevarade vrak, härstammar bara en liten del av dessa från medeltiden. Hittills har man hittat fem vrak från medeltiden i Finland. Modern forskning har kunnat datera Slottsvraket, som hittades under Slottsgatan i Åbo samt vraket vid Lapuri i Veckelax till 1200–1300-talet. Tidigare trodde man att vraket vid Lapuri kunde ha härstammat från vikingatiden. Förlisningsplatsen vid Vidskär i Korpo, med bronskärl och vraklämningar, samt Svartsåvraket i Borgå, som hittades i samband med muddringen av ån år 1971, har daterats till 1300–1400-talet.

Slott och riddare på barnens Riddarverkstad
I anslutning till utställningen finns en Riddarverkstad för barn. Verkstaden utvidgar utställningens tema till riddarnas och slottens tid. I riddarverkstaden kan man själv skaffa sig upplevelser och leva sig in i riddarnas liv: prova hur en rustning känns, tänka ut vilka delar som hörde till rustningen vid ett tornerspel, bekanta sig med vapensköldar och gamla finska slott samt föra lasten från vraket vid Egelskär till sin rätta ägare. Mittpunkten är ett riddarslott där man kan leka och läsa böcker. Riddarverkstaden finns i lobbyn i Finlands sjöhistoriska museum och är öppen under museets öppettider fram till 18.1.2015.

Utställningen Kanna och kyrkklocka är öppen i Finlands sjöhistoriska museum 9.5.2014 - 18.1.2015.

Ytterligare information:
Amanuens Erik Tirkkonen, erik.tirkkonen@nba.fi, tfn 040 128 6494 (ej 12. - 19.5.)
Museilektor Johanna Aartomaa, johanna.aartomaa@nba.fi, tfn 040 128 6486

Finlands sjöhistoriska museets webbsidor
Vidskärin pronssikannu. Stefan Wessman.
Bronskanna från Vidskär. Foto: Stefan Wessman, Museiverket.

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket