Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Behovsprövade understöden för museer har delats ut

Behovsprövade understöden för museer har delats ut


Museiverket har delat ut de behovsprövade statsunderstöden till museer 2014. Totalt 131 museer beviljades sammanlagt 599 000 euro i understöd. Det genomsnittliga understödsbeloppet uppgick till 4 455 euro.
 
Behovsprövade statsunderstöd beviljas museer som ägs av en kommun, en förening eller en stiftelse och som inte omfattas av lagstadgade statsandelar. Syftet med de behovsprövade understöden för museer är att trygga bevarandet av museers samlingar och byggnader, upprätthålla en bra förvaltning av samlingarna samt förmedla information om museernas samlingar och den lokala traditionen. Understöd beviljas även för utveckling av lokal museiverksamhet och främjande av dess planmässighet.
 
Merparten av understöden som beviljats 2014 används för att renovera och reparera museibyggnader, katalogisera och sköta museernas samlingar samt för utställningsverksamhet.

Ytterligare information om användningen av understöden fås av museerna i fråga.

En (finskspråkig) förteckning över understödstagarna

För mer information om utdelningen av understöd kontakta specialsakkunnig Janne Tielinen, tfn 040 128 6147, janne.tielinen@nba.fi.
Raivausta Lepaan puutarhaoppilaitoksen pihalla
I år 2013 Museiverket beviljade understöd bland annat till Lepaa trädgårdmuseum för skanning och katalogisering av fotosamlingar.

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket