Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut understöd för restaurering av byggnader och vård av fornlämningar

Museiverket delade ut understöd för restaurering av byggnader och vård av fornlämningar


Museiverket har delat ut 1 521 820 euro i understöd för restaurering av byggnader och 84 180 euro i stöd för vård av fornlämningar. Det ansöktes om restaureringsunderstöd för renovering av 441 objekt och 212 av dem beviljades understöd. Det inkom 20 ansökningar om stöd för vård av fornlämningar och 17 av dem beviljades stöd för sitt projekt.

I första hand beviljades restaureringsunderstöd till objekt som skyddas genom lagen om skyddande av byggnadsarvet, byggnadsskyddslagen och järnvägsavtalet (förordningen). Understöd beviljades till objekt som skyddas i planer, men även betydelsefullt byggnadsarv i icke-planlagda områden och bevarande av regionala särdrag i kulturmiljön beaktades.

Centrala kriterier för beviljande av understöd var hur väl objektets särdrag har bevarats och i vilken grad renoveringsprojektet inriktas på bevarande av såväl arkitekturen som materialet. De vanligaste reparationerna som det ansöktes om understöd för och som också beviljades understöd var reparation av yttertak, målning och reparation av fönster samt åtgärder i samband med målning av byggnaders fasader. Speciella understödsobjekt som dels bevarat sin ursprungliga verksamhet var bland annat Marjaniemi fyr på Karlö och Helsingfors observatoriums stjärntorn samt Lepikko Torp vid Pielavesi, som påminner om en finländsk framgångshistoria, till vilket det beviljades understöd för reparation av pärttaket.

Med understöd för vård av fornlämningsområden understöddes vård som syftar till att bevara fornlämningsområden på privata eller kommunala marker, till exempel röjningsåtgärder och projekt som strävar efter att förbättra tillgängligheten till objektet. Muséet Aboa Vetus & Ars Nova beviljades understöd för utveckling och uppförande av yttre stödkonstruktioner som hindrar ruinen från att rasa samman.

De objekt vars kulturhistoriska värden inte ansågs tillräckliga jämfört med de objekt som beviljades bidrag blev utan understöd. Projekt för nybyggande, grundläggande reparationer eller byggande med syfte att återställa det tidigare utseendet fick inte heller understöd. Den understödssumma som delades ut var 55 000 euro mindre än utdelningen 2013.

En förteckning (finskspråkig, i alfabetisk ordning enligt kommun) över mottagarna av understöd för restaurering av byggnader och vård av fornlämningsområden


För mer information om utdelningen av understöd kontakta specialsakkunnig Risto Holopainen, tfn 040 128 6313, risto.holopainen@nba.fi
Marjaniemen majakka 131624
Museiverket beviljade restaureringsbidrag för reparation av rappningen på fyren på udden Marjaniemi på Karlö. Fyrtornet är det bäst bevarade exemplet på 1800-tals tegelfyrsarkitektur i Finland. Johanna Forsius, Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket