Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Det finns nu mer Museiverkets arkivmaterial på nätet än förr

Det finns nu mer Museiverkets arkivmaterial på nätet än förr


Museiverkets arkivs digitaliseringsprojekt har pågått ett år och slutar efter sommaren. Dittills har man digitaliserat sammanlagt cirka 38 000 enheter arkivmaterial under projektet. Det digitaliserade materialet innehåller till exempel 100 hyllmeter arkeologiska forskningsrapporter från åren 1885–2014 och cirka 43 hyllmeter kommunalt material om den byggda kulturmiljön.

Museiverkets arkivs digitaliseringsprojekt genomfördes 2013 med hjälp av anslag i tilläggsbudgeten. Valet av vilket material som ska digitaliseras har utöver användningsgraden också styrts av till exempel materialens skick och ordningsgrad. Arkeologerna har hittills varit den största användargruppen av det digitaliserade materialet. Nu har de och även andra intresserade elektronisk tillgång till Museiverkets arkivs arkeologiska forskningsrapporter från 130 år.

Det digitaliserade materialet innehåller även rapporter om den byggda kulturmiljön, till exempel inventeringar av byggnader, restaureringsrapporter, reseskildringar och byggnadshistoriska utredningar. Dessa rapporter kan sökas ortvis.

Materialet kan nu ses på Kulturmiljöns registerportal (http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx) Kulturmiljöns forskningsrapporter– databas.

Administrativa handlingar har man digitaliserat cirka 20 000. Bland dem finns bland annat utlåtande gällande byggnaders kulturhistoriska värde och reparation samt planläggningar gällande fornlämningar. Administrativa handlingar kan ses vid Museiverket och via Museoverkko på registret Ärendehantering på kulturmiljöns resultatområde. Museoverkko är Museiverkets extranät-tjänst för informationsutbyte och nätverkande mellan museer och myndighetsaktörerna inom kulturmiljöbranschen.

Mer information:
Överintendent Jutta Kuitunen, tfn 040 128 6081, jutta.kuitunen@nba.fi och arkivskötare Tiina Heikkinen, tfn 040 128 6083, tiina.heikkinen@nba.fi
Tutkimusraportti Isokyrön Levänluhdasta

Alfred Hackmans forskningsrapport om Storkyros Leväluhta år 1894. Bild: Museiverket


Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

 Tutkimusraportti Isokyrön Levänluhdasta
Alfred Hackmans forskningsrapport om Storkyros Leväluhta år 1894. Bild: Museiverket

Raportti Kaukolasta kivikauden asuinpaikan tutkimu

.M Tallgrens rapport om forskningar av Kaukolas stenålders boplatser år 1907. Bild: Museiverket

Raportti Tyrvännön Piilosaaresta löytyneistä kivik

Aarne Äyräpää rapporterar om stenålders slipstenar som hittades i Tyrvändö Piilosaari år 1932. Bild: Museiverket


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket