Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Elina Anttila blir nationalmuseets överdirektör

Elina Anttila blir nationalmuseets överdirektör


Filosofie doktor, museitjänstdirektör Elina Anttila har utnämnts till Finlands nationalmuseums överdirektör från och med 1.9.2014.

Elina Anttila har en lång och mångsidig erfarenhet av arbete i museibranschen. Vid Finlands nationalmuseum har hon arbetat i flera olika tjänster som till exempel forskare och ställföreträdande överdirektör. 2013 arbetade hon som projektdirektör vid Finlands nationalmuseum och hade som uppgift att renovera museiorganisationen, dess strukturer och verksamhetsmodeller. Från och med oktober 2013 har Elina Anttila arbetat som museitjänstdirektör vid Finlands nationalmuseum. Hon har även arbetat som överintendent på avdelningen Arkiv- och informationstjänster vid Museiverket då hon ansvarade för bildsamlingar och som avdelningsdirektör på avdelningen för utveckling av museibranschen och dataadministration.

Överdirektören övervakar och utvecklar Finlands nationalmuseums verksamhet. Finlands nationalmuseum är ett riksomfattande kulturhistoriskt museum vars uppgift är att undersöka, utöka och presentera det materiella kulturarvet. Nationalsamlingen för Finlands historia och kulturhistoria omfattar mer än en halv miljon föremål. Nationalmuseet svarar även för verksamheten vid åtta andra museer samt Tavastehus slott och Olofsborg. Som en del av Museiverket utvecklar nationalmuseet vid sidan av sina egna samlingar och publika verksamhet även landets allmänna museiverksamhet samt samarbetar för att bevara och förmedla det nationella kulturarvet.

Överdirektörens tjänst vid Finlands nationalmuseum fylls tidsbegränsat för fem år. Elina Anttilas mandattid varar tills 30.6.2018.

14 personer ansökte om tjänsten inom utsatt tid.

Mer information: regeringsrådet Merja Leinonen, tfn 02953 30191

(Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 6.8.2014)
Elina Anttila

Elina Anttila. Foto: Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket